Cashflowproblemen: maar liefst 33% van de ondernemers in het mkb heeft er last van. Vaak veroorzaakt door lange betalingstermijnen voor facturen.

U geeft meer geld uit dan u ontvangt. De belangrijkste oorzaak van deze cashflowproblemen? Lange betalingstermijnen op uw facturen. U verbetert uw cashflow door de betalingstermijnen te verkorten. Hoe? Bijvoorbeeld door gebruik te maken van factoring. Door uw facturen aan een factoringbedrijf te verkopen, ontvangt u dezelfde werkdag al de betaling voor deze facturen. Hiermee verkort u de betalingstermijn op uw facturen tot 1 dag, zodat u direct aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen. Bovendien neemt de factormaatschappij het kredietrisico over. Dit geeft u de garantie dat u uw verdiende geld ontvangt en lost tegelijk uw cashflowproblemen op.

Wilt u uw cashflowproblemen liever eerst zelf aanpakken? Ook dat kan. Door de zwakke plekken in uw organisatie tijdig te signaleren en aan te pakken, kunt u cashflowproblemen voorkomen. Dat leidt tot een positieve cashflow.

 

5 signalen voor cashflowproblemen

Om uw cashflowproblemen zelfstandig om te buigen, is het belangrijk om de oorzaken hiervan tijdig te onderkennen en aan te pakken.

Daarom geven we u 5 signalen voor code rood:

  1. De betalingstermijnen van uw klanten lopen op
  2. Uw bedrijf groeit sneller dan verwacht
  3. U kunt facturen niet meer (direct) betalen
  4. Een kleine groep klanten betaalt de grootste bedragen
  5. U mist kortingen voor snelle betalingen

 

De betalingstermijnen van uw klanten lopen op

Betaalden klanten voorheen binnen 14 of 30 dagen, maar doen ze er nu 50 of zelfs 60 dagen over? Dat kan tot een negatieve cashflow leiden. Zeker als u geen buffer hebt om dit gat op te vullen. Het duurt immers langer voordat u uw geld krijgt. Maar in de tussentijd zult u toch gewoon uw rekeningen moeten betalen. In die situatie bestaat het gevaar dat u niet genoeg geld liquide heeft om aan uw kortlopende financiële verplichtingen te voldoen.

Wat kunt u zelf doen om uw cashflow te verbeteren? Voer uw debiteurenbeheer actiever en onderzoek bij welke facturen de betalingstermijn stijgt. Heeft bijvoorbeeld het tijdstip van verzending, de klant of de hoogte van de factuur invloed op de lengte van de betalingstermijn? Dan is het verstandig om deze oorzaken aan te pakken. Verstuur uw facturen bijvoorbeeld op een ander, beter moment. Of praat met de opdrachtgever over de lange betalingstermijnen en maak hier afspraken over. Komt u er samen niet uit? Dan is het wellicht verstandiger om met een andere partij samen te werken.

 

Uw bedrijf groeit sneller dan verwacht

De groei van uw bedrijf is geweldig, maar kan ook cashflowproblemen veroorzaken. Investeren is een must om het groeitempo bij te houden. Bijvoorbeeld in personeel, apparatuur en bedrijfsprocessen. Maar let op! Doordat u extra kosten maakt, kunnen er snel cashflowproblemen ontstaan. Gelukkig kan factoring via Factris u helpen dit te voorkomen. Omdat met de verkoop van uw facturen de betalingstermijnen van uw afnemers voor u vervallen. U krijgt dus uw facturen dezelfde dag nog betaald, zodat het geld direct beschikbaar is als werkkapitaal om te investeren.

 

U kunt facturen niet meer (direct) betalen

U verwacht een tijdige betaling van uw klanten, want u wilt ook aan uw eigen betalingsverplichtingen voldoen. Bijvoorbeeld richting uw leveranciers. Maar op dit moment betaalt u hen met geld waarmee u eigenlijk wilde investeren. Of u betaalt momenteel de btw-aangifte met geld voor salarissen. Vaak is dit een teken dat u uw facturen niet meer (op tijd) kunt betalen. Met andere woorden, een signaal voor mogelijke cashflowproblemen.

Uw cashflow verbeteren? U kunt dit probleem eenvoudig oplossen door uw zakelijke facturen ter factoring in te dienen bij Factris. Hierdoor heeft u direct geld beschikbaar om aan uw betalingsverplichting te voldoen. Bovendien wordt het bouwen van een buffer makkelijker.

 

Een kleine groep klanten betaalt de grootste bedragen

Ontvangt u voornamelijk grote betalingen van een kleine groep klanten? Bij deze hoge concentratiegraad is ook de kans op cashflowproblemen groter. Als een van hen te laat betaalt heeft dit een directe impact op het beschikbare werkkapitaal. U kunt dit voorkomen door uw opdrachten over meerdere partijen te spreiden. U bent dan dus niet meer afhankelijk van die paar grote klanten!

 

U mist kortingen voor snelle betalingen

Facturen die u direct betaalt, kunnen aantrekkelijke kortingen opleveren. Heeft u bijvoorbeeld een grote bestelling waarvoor u goederen moet inkopen om te kunnen leveren? Dan kan het gunstige inkoopvoordelen opleveren als u de facturen direct betaalt. Die korting is de snelste weg naar meer winst.

Heeft u niet genoeg middelen om facturen direct of vooruit te betalen? Dan kan dat een bedreiging vormen voor de continuïteit van uw cashflow. Om cashflowproblemen te voorkomen is het belangrijk goed te kijken naar uw inkomsten en uitgaven. En, net als in stap 1, de oorzaak achterhalen en aanpakken!

Focus op de groei van uw bedrijf

Zet uw onbetaalde facturen om in werkkapitaal

Focus op de groei van uw bedrijf

Zet uw onbetaalde facturen om in werkkapitaal