factris invoice financing factoring

Tijdens een crisis verzwakt de verslechterende marktsituatie de circulatie of liquiditeit van veel bedrijven, wat de behoefte aan werkkapitaal vergroot.

Tegelijkertijd blijven de debetrentetarieven in Nederland dalen en hebben banken zeer strenge kredietvereisten. Twee van de grootste risico’s waarmee ondernemers in de crisis worden geconfronteerd, zijn onzekere inkomsten en ongewenste schulden. Wat zijn de mogelijkheden om deze risico’s teniet te doen, om zo de crisis beter het hoofd te kunnen bieden?

 

Belangrijke garanties en transactiebeveiliging

Kijken we naar pandemiejaar 2020, dan blijkt uit onderzoek van Factris dat de grootste verliezers de ondernemers zijn die niet in staat bleken om hun begrote omzet te halen.
Daar tegenover staat dat bedrijven die in staat waren om een goed doordacht businessplan op te stellen, exportpotentieel te ontwikkelen, de samenwerkingsvoorwaarden met klanten te herzien, beter in staat bleken de crisis het hoofd te bieden. Een andere essentiële voorwaarde voor succes in een crisis is het kunnen zorgen voor beveiligings- en garantiemaatregelen, bijvoorbeeld via exportgaranties of factoringverzekeringen. Veel Nederlandse ondernemers begrijpen nog altijd de voordelen van factoring niet goed. Een gemiste kans, daar factoring het mogelijk maakt om nog onbetaalde facturen direct om te zetten in werkkapitaal, transactieverzekeringen af te sluiten, en meer.

 

Schulden voorkomen

Als gevolg van de crisis betalen bedrijven facturen later. Nederlandse afnemers waren al niet zo vlot met betalen, maar volgens Factris is de gemiddelde betalingstermijn in Nederland inmiddels opgelopen tot zo’n 42 dagen, met uitschieters naar 120 (!). Als gevolg hiervan zitten veel bedrijven steeds krapper in hun werkkapitaal. Te late betaling van rekeningen is in Europa dan ook een van de belangrijkste redenen waarom bedrijven failliet gaan.

 

Moeilijkheden en verliezen

Bij factoring wordt de betaling van het geleverde product of de geleverde dienst veel sneller ontvangen dan de betalingstermijn op de factuur. Hiermee kan de ondernemer sneller zijn schuldeisers of leveranciers betalen en zo de continuïteit van zijn bedrijf waarborgen.
Voor ondernemers die factoring afwijzen is een nauwere samenwerking met partners vrijwel onontkoombaar. Door factoring te weigeren ontneemt de onderneming zichzelf feitelijk de mogelijkheid op transparant debiteurenbeheer.

 

Bedrijfsactiviteiten in evenwicht brengen

Tijdens de crisis wordt het werk van ondernemers gehinderd door moeilijk te voorspellen inkomsten, wat strategische planning bemoeilijkt. Om tot een evenwichtige bedrijfsvoering te komen, is stabiliteit en een continue cashflow cruciaal. Factoring draagt hieraan bij door openstaande facturen direct te financieren. Hierdoor hoeft de ondernemer niet 42 tot soms wel 120 dagen te wachten op de betaling, is het inkomen direct en voorspelbaar en is er continu werkkapitaal. En, niet onbelangrijk: factoringfinanciering gaat buiten de balans om. De onderneming ontvangt werkkapitaal zonder onderpand of kredietverplichtingen en het debiteurenbeheer en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid rust op de schouders van de factoringmaatschappij. Zo kan de ondernemer zich focussen op het succes van zijn bedrijf, en niet op van wie hij nog geld tegoed heeft.

 

Factoring heeft vele voordelen

Alternatieve financieringsmogelijkheden zoals factoring zijn sterk in opkomst. Dit komt voornamelijk door lage toetredingsdrempels, weinig regelgeving en diverse stimulansen van de Nederlandse overheid. De Nederlandse factoringmarkt is de op vijf na grootste in Europa, met een jaarlijkse groei van zo’n 14 procent. Bovendien groeit de Nederlandse factoringmarkt internationaal gezien twee keer zo snel als de Europese factoringmarkt. Voor ondernemers die de huidige en toekomstige crises het hoofd willen bieden, is factoring dus een veilige, snelle en voordelige manier om dat te doen.

Focus op de groei van uw bedrijf

Zet uw onbetaalde facturen om in werkkapitaal

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.