factris invoice financing factoring

COVID-19 heeft veel impact gehad op bedrijven. 

Maar ondanks deze tegenslag – of misschien wel juist dankzij die impact –  kunt u toch een cultuur creëren en behouden die het beste uit de mensen binnen uw bedrijf naar boven haalt. In feite is een succesvolle bedrijfscultuur er een die zich kan aanpassen aan veranderingen, waaronder een pandemie.

Aangezien velen van ons vanuit huis werken, zullen we een succesvolle bedrijfscultuur eens vergelijken met hoe we ons thuis voelen. Neem even de tijd en denk na over hoe u zich voelt als u thuis bent… Is dat niet waar u zich op uw gemak en geaccepteerd voelt en waar u een gevoel van rust en verbondenheid ervaart? Deze zelfde kwaliteiten zouden ontwikkeld moeten worden binnen een succesvolle bedrijfscultuur. Hoe? Blijf lezen om erachter te komen hoe u een omgeving kunt creëren waarin succes kan gedijen.

 

Zes manieren om een succesvolle bedrijfscultuur te ontwikkelen

1. Zorg actief dat iedereen zich welkom voelt

Waarom dat belangrijk is:

Welke rol uw medewerkers ook spelen in uw bedrijf, medewerkers zijn in de eerste plaats mensen. Ieder mens heeft unieke sterke en zwakke punten, evenals een uniek verhaal dat hen heeft gemaakt tot wie ze zijn. Maar als we het gevoel hebben dat we niet echt onszelf kunnen zijn, houden we ons uit onzekerheid in en bereiken we niet ons volledige potentieel. Medewerkers die zichzelf inhouden, houden ook een bedrijf tegen.

 

Hoe u dat doet:

Moedig mensen aan om, als u virtueel verbinding maakt, zichzelf te zijn in plaats van ze het gevoel te geven dat ze in een kader moeten passen. Is er een eenvoudige manier waarop ze hun individualiteit kunnen uiten, zoals het aanpassen van hun Slack-profiel? Een manier om hun digitale persona te personaliseren? Als dat het geval is, moedig ze dan aan om dat te doen. Zo voorkomt u dat ze zich een nummer voelen. Focus op wat echt belangrijk is: de positieve kwaliteiten en prestaties van mensen, niet de kleine verschillen. Dus laat mensen niet zomaar anders zijn; bedank hen voor wie ze echt zijn.

 

De voordelen:

Dit gevoel van verbondenheid voor uw medewerkers bevordert het idee dat ze een plek hebben in iets groters. Dit versterkt op zijn beurt eenheid en teamwork door bruggen te slaan tussen iedereen in de organisatie.

 

2. Maak tijd om feestjes te vieren

Waarom dat belangrijk is:

Mensen hebben meer nodig dan voedsel, onderdak en rust. Recreatie is precies dat: het innerlijke zelf opnieuw creëren. Regelmatig samen feesten – ook virtueel – kan wonderen doen voor de geest van een bedrijf en is een van de meest onderschatte activiteiten van een succesvolle bedrijfscultuur.

 

Hoe u dat doet:

De volgende keer dat u denkt dat u het te druk hebt voor een virtueel kerstfeest of een Zoom happy hour, denk dan nog eens goed na. Begin met het inplannen van tijd voor feestjes, net zoals u voor iets anders zou doen. Maar onthoud: doe dat samen met het hele team, niet alleen het managementteam.

 

De voordelen:

Uw team zal efficiënter en beter samenwerken en de communicatie zal verbeteren. Deze toename van het moreel zal merkbaar zijn en kan ook dienen als beschermingswal, aangezien het cultiveren van een positieve sfeer zal helpen tijdens deze uitdagende dagen van isolatie en beperkingen.

 

3. Hou de communicatielijnen open

Waarom dat belangrijk is:

De term “communicatie” is zo vaag en relatief dat het kan aanvoelen als een containerbegrip. Immers, zelfs onze technische apparaten “communiceren” met elkaar. Dus ook al kunt u niet face-to-face met iemand spreken, laat het geen koud, mechanisch proces worden. Mensen moeten weten dat ze nog steeds een belangrijk onderdeel van het bedrijf zijn, ook al werken ze op afstand. Persoonlijk erkend en gehoord worden, toont hen dat ze worden gezien en gewaardeerd, ongeacht hun rol.

 

Hoe u dat doet:

Denk terug aan het eerste punt: uw medewerkers zijn in de eerste plaats mensen. Houd dus kleine Zoom-vergaderingen, waar u met hen kunt praten, niet tegen hen. Met andere woorden, geef het voorbeeld en luister voor u spreekt. Zulk leiderschap zal uw medewerkers opvallen.

Sta niet toe dat zakelijke communicatie de enige prioriteit is: bespreek het aannemen en afscheid nemen van mensen, hoe het bedrijf presteert, de visie en waar het bedrijf naartoe gaat. Zet mensen in uw bedrijf op de eerste plaats door met iedereen open te zijn over wat er speelt. Deel het goede en het slechte – in feite vooral het slechte, aangezien mensen hoe dan ook het slechte nieuws sneller te weten komen. Loop dus voor op de informatie voordat geruchten het verhaal gaan beheersen.

Bovendien, wanneer het tijd is om aan de slag te gaan, moet u de ambities en doelstellingen van uw bedrijf voor iedereen duidelijk maken. Geef uw medewerkers meer opties door duidelijke intentieverklaringen te geven, zodat iedereen als team kan presteren.

 

De voordelen:

Door zo open, toegankelijk en transparant mogelijk te zijn, bouwt u vertrouwen op onder uw teamleden, waardoor ze zich meer betrokken voelen bij het bedrijf. Als ze de bedrijfsdoelstellingen kennen en de stappen zien om de gewenste resultaten te bereiken, zullen ze het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van iets groters.

 

4. Cultiveer “wij”, niet “ik”

Waarom dat belangrijk is:

Iedereen moet zich een belangrijk onderdeel van het bedrijf voelen om succesvol te zijn. Elke werknemer heeft zijn eigen rol, maar die rol maakt hem of haar niet meer of minder mens. Dit is van vitaal belang voor managers om in gedachten te houden, aangezien manager zijn vaak betekent dat je harder moet werken dan wie dan ook om een omgeving van gelijkheid te creëren. Het is essentieel om elk idee van een hiërarchie op menselijk niveau te elimineren, wil iedereen zijn steentje bijdragen aan het bereiken van de gemeenschappelijke doelen van het bedrijf.

 

Hoe u dat doet:

Onthoud: respect is besmettelijk, dus als het management het voortouw neemt bij het tonen van respect voor iedereen, zal de rest van het bedrijf volgen. Luister dus naar ieders opmerkingen tijdens de Zoom-bijeenkomsten, niet alleen naar die van het management. Erken ieders bijdragen in e-mailberichten of op Slack, misschien zelfs door een kanaal te creëren dat de individuele bijdragen van mensen belicht. Deel informatie door transparant te zijn en de voortgang van het bedrijf te delen met uw team, zodat mensen zich onderdeel voelen van een gemeenschap en niet slechts een radertje in een grote machine.

 

De voordelen:

Wanneer een goede manager een omgeving cultiveert waarin iedereen zijn rol ter harte neemt, kan het bedrijf zijn gemeenschappelijke doelen als team bereiken, waarbij iedereen zijn eigen rol optimaal invult.

 

5. Betrek iedereen

Waarom dat belangrijk is:

Eenheid is niet hetzelfde als conformiteit. Door een organisatie in evenwicht te brengen met mannen en vrouwen van verschillende culturen, achtergronden en leeftijden, laat u harmonie en diversiteit binnen uw bedrijf bloeien. Immers, een team met alleen mannen of vrouwen mist het perspectief en inzicht van de ander, en is dus minder probleemoplossend en innovatief.

 

Hoe u dat doet:

Breng bij het inhuren van een ingenieur, ontwerper, ontwikkelaar of een andere functie een mix van mensen uit verschillende landen en achtergronden binnen. De verscheidenheid aan ervaringen en standpunten kan een grote driver zijn om alles wat je doet beter te maken. Hoewel dit een uitdaging kan zijn, aangezien ouderen het moeilijker kunnen vinden om jongere collega’s te respecteren en vice versa, geef het toch een kans. Neem de tijd om online met elkaar te chatten om een gezond evenwicht in uw bedrijfscultuur te ontwikkelen.

 

De voordelen:

Diversiteit creëert een mix van kennis, perspectieven en drive, waardoor innovatie en inclusiviteit worden aangemoedigd. Door ervaring te combineren met de can-do-houding van de jongere generatie, kan uw bedrijf zijn visie op het oplossen van problemen of het creëren van concurrentievoordelen verbreden.

 

6. Houd herrieschoppers buiten

Waarom dat belangrijk is:

Managers moeten een actieve rol spelen om te voorkomen dat negatieve invloeden wortel schieten. Hoewel communicatiestijlen tijdens de pandemie zijn veranderd, bestaat er nog steeds achterkamertjespolitiek, en de effecten ervan kunnen uw bedrijf kapot maken. De cultuur waaraan u zo hard hebt gewerkt om te cultiveren, kan snel worden verpest door mensen die spelletjes spelen om zichzelf vooruit te brengen ten koste van anderen.

 

Hoe u dat doet:

Zoek als manager uit wie zich vol inzet en in staat is om meer te doen. Dit soort medewerkers zijn de ‘hoe kunnen we’-types. Vergelijk deze met degenen die een belemmering vormen voor het bedrijf, de ‘waarom zou ik’-types.

Onderscheid deze twee verschillende soorten mensen bij het aannemen van personeel: de ‘hoe kunnen we’-mensen zijn de doeners en bouwers – mensen voelen zich tot hen aangetrokken vanwege hun dynamische, constructieve karakter. Koester en promoot deze mensen binnen het bedrijf om te blijven groeien.

Hoe weet u wie er mogelijk deel uitmaakt van de ‘waarom zou ik’ -groep? Ze krijgen vaak hun plaats in het bedrijf door anciënniteit en contacten, hebben veel gevoel voor politiek en werken zich gestaag een weg omhoog op de ladder; over het algemeen dragen ze niet bovenmatig bij aan het bedrijf, omdat hard werken en prestaties niet op hun repertoire staan.

 

De voordelen:

Hoe minder werknemers u heeft die teamwork, bedrijfsdoelstellingen en moreel ondermijnen, hoe gezonder uw bedrijfscultuur zal zijn. U kent het gezegde: “soort zoekt soort.” Dus door selectief te zijn in wie u inhuurt, wie u promoot en door degenen met een terugkerend patroon van negatieve attitudes en gedrag te identificeren en te elimineren, zorgt u voor het belangrijkste onderdeel van uw bedrijf: de mensen die er een succes van maken!

 

Net zoals een succesvol bedrijf niet vanzelf ontstaat, ontwikkelt ook een gezonde bedrijfscultuur zich niet vanzelf; het vergt hard werken, toewijding en zelfs opoffering om deze kwaliteiten tijdens de pandemie in uw bedrijf te manifesteren.

De beloningen wegen echter zwaarder dan de kosten. Hier bij Factris hebben we onze bedrijfscultuur aangepast aan nieuwe omstandigheden, zodat iedereen kan gedijen. Door mensen op de eerste plaats te zetten, evenals ons streven om inclusief, divers, open en verenigd te zijn, blijven we met succes goedkoop werkkapitaal leveren aan het MKB in heel Europa. Lees meer over ons en zie hoe ons geweldige team erin slaagt de manier waarop u uw bedrijf financiert, te veranderen.

Focus op de groei van uw bedrijf

Zet uw onbetaalde facturen om in werkkapitaal

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.