factris invoice financing factoring

Traditionele financiers lenen steeds moeilijker kapitaal aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). En dat terwijl er bij hen altijd extra kapitaal nodig is om activiteiten of ontwikkeling veilig te stellen. 

In een tijd waarin veel bedrijven het moeilijk hebben, is dit zelfs nog relevanter. Het kan een hele opgave zijn om de meest geschikte financieringsmethode te kiezen, een methode die echt optimaal is en die voldoet aan de werkelijke behoeften van het bedrijf op dat specifieke moment.

Marcel Meijer, Chief Risk Officer van Factris, geeft enkele belangrijke tips die u helpen bij het kiezen van de meest geschikte financieringsmethode.

 

Factoring

Deze financieringswijze is vooral relevant voor bedrijven die opereren in het business-to-business (B2B) segment en facturen met een langere betaaltermijn uitgeven. Factoring, zoals Meijer opmerkt, is momenteel vooral populair in de transport-, bouw-, productie- en handelssector. Bedrijven vragen doorgaans financiering aan voor accounts van in totaal zo’n 1 miljoen euro.

“Met de groei van de alternatieve financieringsmarkt is factoring ook beschikbaar gekomen voor kleine bedrijven, aangezien alternatieve financiers minimale basiseisen stellen. Een bedrijf moet bijvoorbeeld 6 maanden actief zijn en de omzet moet 50 duizend euro bedragen. Standaard financieren crediteuren rekeningen met een maximale betaaltermijn van 90 dagen”, aldus Meijer.

Het is belangrijk om op te merken dat de financiers in dit geval de vorderingen verzekeren, waardoor de ondernemer is beschermd tegen wanbetaling. Door gebruik te maken van factoring kan een bedrijf onmiddellijk geld krijgen voor nog openstaande facturen, zonder belangrijke zakelijke groei- en ontwikkelingsprocessen te hoeven stoppen. Met andere woorden, factoring biedt een constante stroom van werkkapitaal en de voortgang van de bedrijfsactiviteiten is verzekerd. Met factoring kun je onbeperkt groeien, aldus Meijer.

 

Omgekeerde factoring (reverse factoring)

Deze wijze van financiering van facturen werkt voor bedrijven waaraan leveranciers geen of korte betaaltermijnen verstrekken. Bij omgekeerde factoring betaalt de financier de leverancier voor de goederen of diensten en geeft hij de klant een extra betaaltermijn.

Meijer zegt dat deze financieringsmethode zinvol kan zijn voor eenmalige projecten en de financiering van seizoensactiviteiten. Omgekeerde factoring wordt meestal ingezet door solide ondernemingen die al langer bestaan en een sterke begrotingsstructuur hebben, aangezien het geld door de klant zelf moet worden terugbetaald wanneer de betaaltermijn verloopt.

“We merken dat de meeste van onze klanten reverse factoring willen gebruiken om de magazijnvoorraad te vergroten, seizoensgroei te garanderen of een betere prijs van de leverancier te bedingen door vooruitbetaling. Ook niet-standaard, eenmalige projecten worden vaak op deze manier gefinancierd. De omgekeerde factoringcyclus duurt gewoonlijk 30 tot 120 dagen, en wordt voor elke klant afzonderlijk bepaald op basis van de specifieke kenmerken van het bedrijf. Bedrijven gebruiken in de regel financieringslimieten van 50 tot 250 duizend euro”, legt Meijer uit. Onze adviseurs bouwen graag met u aan de juiste financiële oplossing voor uw situatie.

 

Kredietlijn

Deze financieringsvorm is te vergelijken met een doorlopende lening met vaste rente. Een van de belangrijkste voordelen hiervan is dat het bedrijf alleen rente betaalt over het bedrag van de gebruikte financiering. Op deze manier heeft het bedrijf een meer flexibele tool om geldstromen te beheren. Geleend kapitaal kan op elk moment worden terugbetaald als het bedrijf extra inkomsten heeft.

“Dit product is in de eerste plaats bedoeld voor een bedrijf met een onevenwichtige werkkapitaalcyclus. Met andere woorden, als het bedrijf de operationele kosten moet dekken in afwachting van andere betalingen. De kredietlimiet is ook gunstig voor eigenaren van seizoensondernemingen, aangezien het mogelijk is om elke maand uitsluitend de rentelasten te dekken en de lening af te lossen aan het einde van de looptijd, wanneer het bedrijf de hoogste inkomstenstroom heeft. Standaard is de looptijd van de kredietlijn 1 jaar, en de limieten variëren van 10 tot 500 duizend euro”, aldus Factris’ Chief Risk Officer.

Kijkend naar de klanten van Factris concludeert Meijer dat standaard factoring de meest gebruikte financieringsvorm is in het mkb, namelijk zo’n 75% van de Factris portfolio.

 

Hoe financiering krijgen?

Meijer adviseert ondernemers die extra financiering zoeken om eerst duidelijk te krijgen wat het doel van het werkkapitaal zal zijn. Op deze manier wordt het voor financiers makkelijker hen te adviseren over het meest geschikte financieringsproduct, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het bedrijf.

Meijer wijst erop dat bedrijven bij het aanvragen van reverse factoring of een kredietlijn bereid moeten zijn om een visie te presenteren over het gebruik van het kapitaal, de kwalificaties, ervaring en professionaliteit van de managers van het bedrijf, de betrokkenheid van aandeelhouders en de visie van het management op de bedrijfsvoering. Ook moeten ondernemers duidelijk kunnen maken dat hun cashflow voldoende is om de lening terug te betalen. Meijer concludeert tenslotte dat factoring in dit geval een van de eenvoudigste manieren van financiering is, waarbij schuldeisers flexibelere financieringsvoorwaarden kunnen bieden omdat de bron van schuldaflossing duidelijk en meestal verzekerd is.

Focus op de groei van uw bedrijf

Zet uw onbetaalde facturen om in werkkapitaal

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.