factris invoice financing factoring

Factoring in Nederland: een must-have voor het mkb in 2021. Want factoring maakt direct werkkapitaal beschikbaar, zodat u kunt ondernemen!

Factoring maakt naam in Nederland, en als zzp’er of mkb’er kunt u er in 2021 niet meer omheen. Waarom? De ontwikkelingen op de Nederlandse financieringsmarkt en in het bedrijfsleven gaan snel. Zo heeft niet-bancaire financiering een serieuze positie in de markt ingenomen. Mede doordat banken een terugtrekkende beweging laten zien in het mkb-segment tot € 1 miljoen. De behoefte aan werkkapitaalfinanciering en kredietzekerheid zal bovendien alleen maar toenemen na de lockdown. En laat factoring hier nu een eenvoudige oplossing voor zijn, door werkkapitaal direct beschikbaar te maken op basis van uw facturen.

Nieuwsgierig? Lees hieronder de feiten en ontwikkelingen die betrekking hebben op factoring in Nederland. En ontdek waarom factoring een oplossing kan bieden voor uw bedrijf!

Factris biedt Amerikaanse factoring: simpel gezegd, een niet-bancaire financieringsvorm op basis van uw debiteuren. Als freelancer of ondernemer in het mkb verkoopt u uw ​​B2B-facturen aan ons. U ontvangt dan onmiddellijk uw geld en wij wachten tot uw klant betaalt, inclusief overname van het kredietrisico uw debiteurenbeheer. Zo financiert u eenvoudig uw bedrijf met uw facturen!

 

5 redenen waarom factoring essentieel is voor ondernemend Nederland in 2021

  • Belastingschulden en leningen moeten worden terugbetaald
  • Direct werkkapitaal nodig voor opstarten en groeien na de lockdown
  • Ondernemers weten niet waar ze terecht kunnen voor passende financiering
  • Wetgeving: doorlopend verbod om facturen te verpanden
  • De gemiddelde betalingstermijn loopt sinds 2017 steeds verder op

 

1. Belastingschulden en leningen moeten worden terugbetaald

Meer dan 209.000 Nederlandse bedrijven hebben momenteel een collectieve belastingschuld van € 13,2 miljard. Dit zijn voornamelijk eenmanszaken en kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Daarnaast maakte 25% van de bedrijven met 1 werkzame persoon en 48% van de bedrijven met 2 of meer werkzame personen gebruik van de ondersteunende maatregelen. Veel ondernemers weten echter niet dat de kans groot is dat zij die bedragen (deels) zullen moeten terugbetalen.

 

Enorme liquiditeitsproblemen voor ondernemers

Ondertussen zijn de schulden van velen al zo hoog opgelopen dat ze deze nauwelijks kunnen betalen. Maar liefst 50% van ondernemend Nederland heeft of verwacht in 2021 al liquiditeitsproblemen te krijgen. Wanneer de overheid de ondersteuningsmaatregelen afbouwt, levert dat dus grote problemen op. Duizenden ondernemers kunnen over de kop gaan. Iets wat niet alleen gevolgen heeft voor hen, maar ook voor hun klanten en leveranciers. Om dit ergste scenario te vermijden, moeten ze nu al gaan nadenken over hoe ze hun schulden in de toekomst zullen terugbetalen.

 

Direct kapitaal met factoring

De BMKB-C regeling kan dan uitkomst bieden. Maar ziet de bank uw bedrijf als een risico? Dan komt u hier vaak niet voor in aanmerking. Maar liefst 42% van de aanvragers heeft aangegeven hiervoor te zijn afgewezen. Veel ondernemers zijn zich er echter niet van bewust dat factoring via Factris in dat geval een toegankelijk, niet-bancair alternatief is. Omdat Factris in 2002 speciaal is opgericht om het het mkb en zzp’ers in Nederland door middel van factoring liquiditeit te bieden. Verkoopt u uw facturen aan ons? Dan betalen wij ze direct aan u. Zo hebt u direct werkkapitaal om zaken mee te doen.

 

Wist u dat…

1 op de 5 ondernemers niet-bancaire financiers wisten te vinden die ook tijdens de coronacrisis van toegevoegde waarde bleken te zijn?

 

Direct werkkapitaal nodig voor opstarten en groeien na de lockdown

Opstarten: hoe start u weer op na deze gedwongen pauze?

Zelfs na de lockdown zal de behoefte van ondernemers aan werkkapitaal enorm zijn. Want als uw bedrijfsactiviteiten zo lang stilstaan, is de kans groot dat uw buffers aanzienlijk gekrompen zijn, of zelfs helemaal op. Daarnaast stijgen de kosten voor voorraad, productie, personeel, etc. nu weer. En dat terwijl u 45 dagen (of meer) moet wachten voordat u de facturen voor uw eerste geleverde bestellingen betaald krijgt. Hoe zorgt u voor voldoende werkkapitaal om aan uw kortetermijn verplichtingen te voldoen?

 

Groeien: hoe zorgt u ervoor dat u snelle groei kunt financieren?

Tegelijkertijd blijkt dat 45% van het Nederlandse mkb al plannen maakt om op korte termijn te investeren. Maar ook dat kan veel en hoge kosten met zich meebrengen; geldt dat u niet direct voorhanden heeft. Hoe zorg u ervoor dat u toch snelle groei kunt financieren om uw bedrijf verder te laten groeien.

 

Gelukkig kan factoring ook in 2021 mkb’ers en zzp’ers in Nederland voorzien van hun werkkapitaalbehoefte in bovenstaande situaties. Met factoring maakt u geld dat vastzit in uw facturen direct beschikbaar. Zo hebt u binnen 24 uur extra werkkapitaal om kosten te dekken tijdens het opstarten of om te investeren en te groeien.

 

3. Ondernemers weten niet waar ze terecht kunnen voor passende financiering

Wat blijkt? Ondernemers hebben niet alleen liquiditeitsproblemen, maar vinden het ook lastig om hiervoor een juiste financieringsoplossing te vinden. Maar liefst 80% van de ondernemers die financiering nodig hebben, geeft aan niet te weten waar ze deze financiering kunnen vinden. Bovendien verwacht slechts 4% van de mkb-ondernemers in Nederland met hun liquiditeitsproblemen bij de bank terecht te kunnen om (groei) financiering aan te trekken. Wij leggen u graag uit wat het probleem is en welk alternatief een oplossing kan bieden.

 

De bank stelt hoge eisen

Banken stellen vaak hoge eisen aan bedrijven, om zo hun risico te beperken. Ze verwachten bijvoorbeeld voldoende omvang, minimaal 5 jaar bestaan en diverse jaren achtereen zwarte cijfers. Criteria waar veel mkb’ers en freelancers niet aan kunnen voldoen. Hierdoor komen zij niet in aanmerking voor financiering door de bank.

 

Het aantal aanbieders is enorm

Daarnaast ligt het aantal alternatieve financiers rond de 100. Het aanbod is daardoor zeer divers, waardoor het voor ondernemers moeilijk is om de juiste aanbieder te vinden. Als ondernemer bent u immers niet per se een financieringsspecialist. Hoe weet u waar u terecht kunt?

 

Geaccrediteerde MKB Financier keurmerk als oplossing

Gelukkig is hiervoor het Geaccrediteerde MKB Financier keurmerk in het leven geroepen en dit keurmerk draagt Factris ook! Dit toont aan dat wij zeer klantgerichte, passende en verantwoorde niet-bancaire financieringsoplossingen bieden. Zo maken wij factoring in Nederland toegankelijk. Bij Factris financiert u simpel en snel uw bedrijf met uw facturen. U bouwt dus geen schulden op en wij vragen geen ingewikkelde liquiditeitsprognoses en toekomstverwachtingen. Want niet uw bedrijf, maar de kredietwaardigheid van uw klanten staat bij factoring via Factris voorop. Daarnaast hanteren wij minimale voorwaarden. Zo kunt u al binnen 48 uur aan de slag!

 

1 op de 5 mkb-bedrijven financiert niet-bancair

Het is duidelijk dat niet-bancaire financiering uitkomst biedt. Deze alternatieve financieringsmethode is dan ook populairder dan ooit! Maar liefst 1 op de 5 mkb-bedrijven financierde in 2019 niet-bancair. Alternatieve financiering heeft daarmee een serieuze positie ingenomen op de financiële markt. Zo’n € 2,7 miljard is in dat jaar op een alternatieve manier gefinancierd, 26% meer dan een jaar eerder. 74% hiervan bestond uit lease & factoring in Nederland. Financieringsvormen die ook tijdens de coronacrisis van toegevoegde waarde bleken te zijn.

 

Wist u dat…

Het vervallen van het pandverbod zou kunnen leiden tot een kredietmarge van bijna € 1 miljard voor het mkb?

 

Wetgeving: doorlopend verbod om facturen te verpanden

Medio 2020 diende minister Dekker een wetsvoorstel in om het ​​pandverbod op facturen op te heffen. Dit betekent dat bedrijven hun facturen altijd moeten kunnen gebruiken als onderpand voor leningen. Dit besluit kan leiden tot een extra financieringsruimte van bijna € 1 miljard. Dit vergroot de toegang tot (niet-bancaire) financiering in Nederland, inclusief factoring.

 

Betaaltermijnen tot 150 dagen

En dat is niet alles: want meestal zijn het de grote bedrijven die lange betalingstermijnen en een pandverbod hanteren. Zo hebben sommige winkeliers hun betalingstermijn tijdens corona zelfs met wel 150 dagen verlengd! Het resultaat: kleinere ondernemers wachten ongelooflijk lang op hun geld, de financiering van hun bedrijfsactiviteiten wordt belemmerd en hun liquiditeitspositie komt in gevaar. Het is dus extra fijn als u de facturen van uw klanten in 2021 kunt indienen voor factoring en ze daarna direct betaald krijgt.

 

De gemiddelde betalingstermijn loopt al sinds 2017 op

Sinds 1 juli 2017 is de ‘Wet betalingsachterstand’ ingevoerd met als doel de betalingstermijnen van bedrijven te verkorten. Grote bedrijven zijn sindsdien wettelijk verplicht om rekeningen binnen 60 dagen te betalen. Na de invoering van deze wet zijn de betalingstermijnen gemiddeld echter licht gestegen. Volgens MKB Nederland zien sommige grote bedrijven dit maximum van 60 dagen als de nieuwe norm. Dat zet de cashflow van mkb’ers en zzp’ers verder onder druk. Zij weten echter vaak niet dat ze met factoring eenvoudig de betalingstermijn kunnen verkorten tot 1 dag! Verkoopt u uw facturen aan Factris? Dan ontvangt u het geld vrijwel direct.

 

Factoring in Nederland: u kunt er niet meer omheen!

Bent u nu ook overtuigd van de meerwaarde van Factoring in Nederland in 2021? Maak dan gebruik van deze 3-in-1 financiering op maat:

 

  1. Directe betaling van facturen

Verkoop uw facturen aan Factris. Heeft u ze vóór de middag bij ons ingediend? Dan krijgt u ze diezelfde dag nog uitbetaald! Zo hebt u direct toegang tot werkkapitaal om leningen af ​​te lossen, weer op te starten of te investeren en te groeien na de lockdown.

 

  1. Overname debiteurenbeheer

Wij nemen het debiteurenbeheer over, zodat u kostbare tijd bespaart en zich kunt focussen op wat echt belangrijk is: de groei van uw bedrijf.

 

  1. Geen kredietrisico – 100% verzekerd

U hoeft zich geen zorgen als uw klant ons niet betaalt of failliet gaat, want wij dragen ​​het kredietrisico. Zo bent u 100% verzekerd van uw geld. Vooral in deze coronatijden is dat een groot voordeel. Omdat de financiële situatie van uw klant immers ook 180 graden kan kantelen door de crisis.

Focus op de groei van uw bedrijf

Zet uw onbetaalde facturen om in werkkapitaal

Focus op de groei van uw bedrijf

Zet uw onbetaalde facturen om in werkkapitaal