factris invoice financing factoring

Brak pieniędzy w firmie przeważnie oznacza poważne kłopoty lub jej koniec. Utrzymywanie przepływów finansowych (cash flow) na poziomie, który pozwala na opłacanie kosztów w terminie, jest kluczowym zadaniem właściciela firmy i osób odpowiedzialnych za finanse.

Przepływ środków pieniężnych jest terminem opisującym różnicę między przychodami a wydatkami firmy w danym okresie. Odpowiedni przepływ środków pieniężnych jest kluczowy dla spełnienia bieżących zobowiązań, takich jak płatności dla dostawców, opłacenie rachunków oraz wynagrodzeń.

Zrozumienie i skuteczne zarządzanie przepływami pieniężnymi jest niezbędne do utrzymania stabilności finansowej i są fundamentem wszelkich decyzji biznesowych – podkreśla Arkadiusz Wąsowicz, Dyrektor Sprzedaży w Factris Poland.

Przepływy finansowe kluczowe dla wszystkich aspektów biznesu

Arkadiusz Wąsowicz akcentuje znaczenie dodatnich przepływów pieniężnych dla możliwości inwestycyjnych i rozwojowych firmy. Dzięki zdrowym przepływom pieniężnym przedsiębiorstwa mogą łatwo inwestować w nowe projekty, zwiększać zwrot z inwestycji (ROI), wdrażać technologie oraz strategie marketingowe, co pozwala na zdobywanie nowych rynków i utrzymanie konkurencyjności. Ponadto umożliwia on terminowe regulowanie zobowiązań, co z kolei pozytywnie wpływa na relacje z dostawcami i partnerami biznesowymi, zmniejsza ryzyko konfliktów finansowych i umożliwia korzystanie z korzystniejszych warunków płatności.

Dodatkowo zdrowy przepływ środków pieniężnych umożliwia efektywne zarządzanie długiem, pozwala na terminową spłatę zadłużenia oraz minimalizuje koszty odsetkowe.

Zarządzanie przepływami środków pieniężnych jest nie tylko fundamentalne dla zdrowia finansowego przedsiębiorstwa, ale także ma głęboki wpływ na jego strategię, operacje i decyzje inwestycyjne – mówi Wąsowicz.

Niski cash flow wpływa także na wycenę firmy

Niska płynność może prowadzić do wielu trudności, w tym opóźnień w płatnościach, co na przykład może skutkować naruszeniem warunków umowy i potencjalnymi karami. Może także ograniczać zdolność firmy do reagowania na nowe możliwości rynkowe i inwestycji w innowacje, co z kolei może wpłynąć na pozycję konkurencyjną firmy na rynku.

Niska płynność finansowa ma także odzwierciedlenie w księgowości. Z perspektywy księgowej zarządzanie przepływem środków pieniężnych ma kluczowe znaczenie dla każdej firmy. Przepływy pieniężne bezpośrednio wpływają na bilans przedsiębiorstwa, odzwierciedlając zmiany w aktywach, pasywach oraz kapitale własnym. Są one fundamentalne do utrzymania równowagi bilansowej i dostarczają istotnych informacji na temat zdolności firmy do generowania wartości dla akcjonariuszy.

Wśród narzędzi, wspomagających firmę w utrzymywaniu zdrowych przepływów finansowych, jest faktoring. Faktoring jest cennym narzędziem, umożliwiającym łatwiejsze poruszanie się w transakcjach handlowych. Oferując wykup faktur za gotówkę, błyskawicznie dostarcza środku finansowe na podstawie wystawionych faktur, dzięki czemu firma od razu otrzymuje pieniądze, którymi może spłacać swoje zobowiązania lub przeznaczyć je na inwestycje. Factris oferuje także faktoring w EUR, co pozwala na łatwe i szybkie rozliczanie się w ramach transakcji unijnych.

Buduj biznes na własnych zasadach

Zamień należności na kapitał dzięki faktoringowi

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.