factris invoice financing factoring

Widzimy postęp w wielu dziedzinach życia – żyjemy w czasach, w których świat zmienia się tak szybko, że trudno za tym nadążyć. Technologia, komunikacja, branże, prawo, kultura – zmiany są błyskawiczne i nieodwracalne. Podobnie silne i szybkie przemiany zachodzą w finansowym otoczeniu przedsiębiorców –wiedza o finansowaniu przedsiębiorstw sprzed nawet 5 lat może nie przystawać do obecnych realiów. Dlatego też warto być na bieżąco i śledzić nowye metody pozyskiwania kapitału.

Zaczniemy od truizmu – wszystkie przedsiębiorstwa potrzebują kapitału. Każdego dnia powstają nowe firmy w najprzeróżniejszych branżach, lecz łączy je jedno – potrzeba stałego dopływu pieniędzy do funkcjonowania i rozwoju. Część polega na kapitale własnym założycieli, lecz większość staje przed wyborem – skąd wziąć środki? Do wyboru mają tradycyjne lub alternatywne źródła finansowania.

Przez dziesięciolecia przedsiębiorcy mieli do wyboru jedynie tradycyjne źródła finansowania. Za tradycyjne uznaje się (według nomenklatury OECD) podmioty należące do sektora bankowego. Instrumenty finansowania przedsiębiorstw oferowane przez banki to kredyt obrotowy, linia kredytowa i pożyczka. Są godne polecenia, gdy prowadzisz tradycyjny, przewidywalny biznes i gdy istniejesz na rynku wystarczająco długo, by udowodnić swoją zdolność do zwrotu pożyczonych środków (najlepiej za pomocą historii kredytowej, czyli z sukcesem spłaconych innych kredytów). Ponadto bank musi zrozumieć Twój biznes i mieć pewność, że spłacisz zaciągnięte zobowiązanie. Finansowanie w modelu tradycyjnym jest spłacane w określonych ratach w określonych odstępach czasowych, niezależnie od kondycji finansowej firmy. Pozyskanie finansowania w formie tradycyjnej jest długotrwałe i trudniejsze, niż pozyskanie finansów ze źródeł alternatywnych. Jednakże są też plusy tego rozwiązania – płatność kredytu jest rozciągnięta w czasie, zaś oprocentowanie jest przeważnie niższe.

Co jednak, gdy otworzyłeś właśnie start-up lub działasz w innowacyjnej branży, gdzie ryzyko porażki jest duże? Co z biznesami, które nie wiadomo kiedy osiągną rentowność i do czasu jej osiągnięcia muszą być doinwestowywane? Po kryzysie 2008 roku banki bardzo ostrożnie podchodzą do finansowania takich biznesów. Innymi słowy – ograniczają ryzyko inwestycyjne. Odbywa się to kosztem dostępności finansowania dla tych odważnych, innowacyjnych przedsiębiorców, którzy chcą podjąć ryzyko.

Przyroda nie znosi próżni, dlatego powstały alternatywne źródła finansowania. Są przeznaczone dla firm, którym zależy na szybkim pozyskaniu środków, nawet po wyższej stawce niż bankowa. Alternatywnych metod pozyskiwania kapitału jest na tyle dużo, że wymienimy je tylko pokrótce w tabelce:

Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw (MŚP, mikroprzedsiębiorstwa)

Niskie ryzyko – finansowanie w oparciu o aktywa Niskie ryzyko – finansowanie alternatywne Średnie ryzyko – instrumenty hybrydowe Wysokie ryzyko – instrumenty kapitałowe
Pożyczki oparte na aktywach Obligacje korporacyjne Pożyczki podporządkowane/ obligacje Private equity
Faktoring Dług sekurytyzowany Ciche udziały Venture capital
Finansowanie zakupu Listy zastawne Pożyczki uczestniczące Anioły biznesu
Leasing Oferty prywatne Prawa do udziału w zysku Specjalizowane platformy dla ofert publicznych
Crowdfunding Obligacje zamienne Crowdfunding (equity)
Obligacje z warrantami
Finansowanie typu mezzanine
Im wyższe ryzyko podejmuje pożyczający, tym drożej wycenia swoje środki. Jednakże dzięki rozwojowi alternatywnych metod finansowania przedsiębiorcy mają bardzo duży wybór jego źródeł. Pozwala im to na odważniejsze i elastyczniejsze podejście do biznesu, które sprzyja innowacjom i rozwojowi. Alternatywni kredytodawcy mogą być lepszym wyborem dla nowych firm, które szybko potrzebują kapitału początkowego. Należy jednak zrobić tu zastrzeżenie – błyskawiczny przelew jest świetny, ale najpierw należy sprawdzić wiarygodność partnera. O ile o wiarygodność sektora bankowego i pożyczkowego dba Komisja Nadzoru Finansowego, o tyle pożyczki prywatne nie są już objęte kontrolą i jako takie mogą nieść dodatkowe ryzyko.

Buduj biznes na własnych zasadach

Zamień należności na kapitał dzięki faktoringowi

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.