factris invoice financing factoring

Apyvartinio kapitalo valdymas

Apyvartinis kapitalas yra pinigai, kuriuos įmonė naudoja kasdienėms išlaidoms apmokėti. Pavyzdžiui, tiekėjų sąskaitų apmokėjimui, darbuotojų atlyginimams, reikalingoms žaliavoms įsigyti ar kitiems įsipareigojimams padengti.

Siekiant palaikyti sveikus įmonės finansus, svarbu tinkamai rūpintis apyvartiniu kapitalu: apgalvotai planuoti, rasti patikimą finansavimo šaltinį ir įvertinti galimas rizikas. Taigi kas yra sveikas apyvartinis kapitalas ir kaip jį tinkamai valdyti?

about factris

Kas yra sveikas apyvartinis kapitalas?

 

Verslas, turintis pakankamai lėšų kasdienėms išlaidoms apmokėti turi sveiką apyvartinį kapitalą.

Norint nustatyti dabartinį įmonės apyvartinio kapitalo rodiklį reikia apskaičiuoti skirtumą tarp trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų.

 

  • Trumpalaikis turtas – grynieji pinigai, per vienerius metus gautinos sumos, atsargos ir kitas trumpalaikis turtas.
  • Trumpalaikiai įsipareigojimai – per vienerius metus mokėtinos sumos, gauti išankstiniai apmokėjimai, atidėjimai, su darbo santykiais bei pelno mokesčiu susiję trumpalaikiai įsipareigojimai.

Gautas skirtumas turi būti optimalus, t. y. nei per didelis, nei per mažas. Dažnai manoma, kad kuo didesnis teigiamas apyvartinis kapitalas – tuo geriau. Tačiau pamirštama, jog labai didelis rodiklis gali signalizuoti apie neefektyviai valdomą trumpalaikį turtą, pavyzdžiui, per didelį atsargų lygį, per ilgus mokėjimo atidėjimo terminus taikomus užsakovams. Neigiamas apyvartinis kapitalas rodo, jog įmonei trūksta lėšų sklandžiai veiklai užtikrinti.

Įmonės apyvartinis kapitalas svarbus investuotojams, nes jis, kartu su likvidumo rodikliu, parodo įmonės pajėgumą. Likvidumo rodiklis parodo, kaip greitai verslo trumpalaikis turtas gali būti paverčiamas grynaisiais pinigais.

Kokioms išlaidoms išleisti pinigai nepatenka į apyvartinį kapitalą? Pavyzdžiui, norite investuoti į įmonės techniką, automobilius ar kitą turtą, kuris būtinas veiklos vystymui – tokios investicijos nėra apmokamos iš apyvartinių lėšų.

apyvartinio kapitalo valdymas

Ar jūsų verslo piniginiai srautai valdomi tinkamai?

Pinigų (apyvartos) ciklo skaičiavimas

 

Pinigų ciklas parodo, kiek laiko praeina nuo prekių ar paslaugų įsigijimo iki jų pardavimo.

Šis rodiklis glaudžiai susijęs su apyvartinio kapitalo valdymu, nes leidžia įvertinti kiek dienų vidutiniškai įmonei reikia finansuoti savo apyvartinį kapitalą, kol pinigai sugrįžta atgal į įmonės sąskaitą.

  • DIO (Days Inventory Outstanding) – vidutinis dienų skaičius, po kurių įmonė atsargas paverčia grynaisiais pinigais. Pinigų, užšaldytų įmonėje atsargų pavidalu, investuoti negalima. (Atsargos / Savikaina) * 365 dienos = DIO
  • DSO (Days Sales Outstanding) – vidutinis dienų skaičius, per kurias jūsų išsiųstos sąskaitos faktūros yra neapmokėtos. Deja, ne visada už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes pavyksta apmokėjimus gauti laiku, o tai gali turėti nemalonių pasekmių sveikam apyvartiniam kapitalui. (Gautinos sumos / Pardavimai į kreditą) * 365 dienos = DSO
  • DPO (Days Payable Outstanding) – parodo, kaip greitai verslas sumoka savo kreditoriams. Tai taip pat vaidina svarbų vaidmenį nustatant apyvartos ciklą ir taip optimizuojant apyvartines lėšas – kuo ilgiau mokama tiekėjams, tuo ilgiau lėšos lieka įmonės piniginėje. (Mokėtinos sumos / Savikaina) * 365 dienos = DPO

 

  • Atsargos – įmonės atsargos iš balanso, tarp trumpalaikių įsipareigojimų (laikotarpio pabaigai, arba vidurkis).
  • Mokėtinos sumos – balanse (tarp trumpalaikių įsipareigojimų) esančios gautinos sumos iš pirkėjų (laikotarpio pabaigoje, arba vidurkis).
  • Savikaina – įmonės per metus patirtos savikainos sąnaudos iš įmonės pelno/nuostolio ataskaitos.
  • Pardavimai į kreditą – tai visi įmonės pardavimai per metus, išskyrus tuos pardavimus, už kuriuos pirkėjai atsiskaito iš karto arba iš anksto. Nežinant duomenų, naudojami visi pardavimai.

Kaip verslui padidinti apyvartinį kapitalą?

1.

Sąskaitų apmokėjimo proceso priežiūra.

Užsibrėžkite sutrumpinti apmokėjimų gavimo terminus. Tai galima pasiekti taikant įvairias priemones: nuolaidas, sukuriant reguliarių priminimų apmokėti sąskaitas sistemą, padėti čia gali ir faktoringas.

2.

Atsiskaitymas.

Padarykite atsiskaitymo procesą klientams kiek įmanoma paprastesnį. Leiskite už prekes atsiskaityti įvairiais būdais, įskaitant kreditines korteles, tarptautines atsiskaitymo sistemas.

3.

Jūsų atsiskaitymai.

Būtina pasitikrinti, ar kas nors iš jūsų tiekėjų gali suteikti lankstesnius atsiskaitymo terminus. Stenkitės išdėlioti mokėjimus per laikotarpį, o ne atsiskaityti su visais vienu metu. Pirmiausia, susiplanuokite apmokėti svarbiausius fiksuotus įsipareigojimus: darbo užmokestį, mokesčius.

4.

Skolų valdymas.

Uždelstos apmokėti skolos dažnai tampa įmonių, ypač su apyvartinio kapitalo trūkumu, problema. Nuspręskite iš anksto, kaip tvarkysitės su pradelstais mokėjimais. Faktoringo paslaugos čia taip pat gali padėti: į faktoringo paslaugos paketą įeina nemokamos papildomos paslaugos, kaip skolų ir rizikos valdymas, gautinų sumų administravimas ir užsakovų monitoringas.

5.

Atsargų valdymas.

Stebėkite likučius sandėlyje ir venkite užsipirkti didelius kiekius bei juos sandėliuoti, jei dar neturite užsakovų, kurie juos pirks.

Kaip faktoringas padeda subalansuoti įmonės apyvartinį kapitalą?

Su faktoringu jums nebereikės laukti kelias savaites ar mėnesius, kol gausite apmokėjimą.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.