factris invoice financing factoring

Apyvartinis kapitalas – tai įmonės lėšos, kurias galite naudoti kasdienėms operacijoms atlikti. Be apyvartinio kapitalo Jūs apskritai negalėtumėte vykdyti jokios veiklos, todėl tai yra vienas iš svarbiausių verslo rodiklių. Įmonės apyvartinis kapitalas visada svarbus investuotojams, nes jis, kartu su likvidumo rodikliu, parodo įmonės pajėgumą (likvidumo rodiklis parodo, kaip greitai trumpalaikis turtas gali būti paverčiamas grynaisiais pinigais). Apyvartiniam kapitalui apskaičiuoti naudojama paprasta formulė:

 

Apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikį turtą sudaro grynieji pinigai, per vienerius metus gautinos sumos, atsargos ir kitas trumpalaikis turtas. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro per vienerius metus mokėtinos sumos, gauti išankstiniai apmokėjimai, atidėjimai, su darbo santykiais bei pelno mokesčiu susiję trumpalaikiai įsipareigojimai.

Taigi iš trumpalaikio turto atimant trumpalaikius įsipareigojimus tikimasi gauti teigiamą sumą – tai parodytų, jog Jūsų verslas yra pajėgus apmokėti visas trumpalaikes skolas. Apyvartinio kapitalo dydis labai svarbus investuotojams, nes jis parodo verslo finansinę būklę bei išteklių valdymo efektyvumą.

Kitas būdas įvertinti įmonės apyvartinį kapitalą yra apyvartumo rodiklio apskaičiavimas. Apyvartumas apskaičiuojamas trumpalaikį turtą dalinant iš trumpalaikių įsipareigojimų:

 

Apyvartumas = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai

Jei rodiklis yra mažesnis nei 1,0, vadinasi įsipareigojimai yra didesni už turimą trumpalaikį turtą ir apyvartinis kapitalas yra neigiamas. Tačiau šis rodiklis neturi būti ir labai didelis. Priklausomai nuo ūkio šakos, jis turėtų svyruoti nuo 1,2 iki 2,0. Jei jis didesnis, tai rodo, jog finansiniai ištekliai nėra naudojami efektyviai, lėšos nėra tinkamai paskirstomos investicijoms.

Paminėti rodikliai svarbūs investuotojams, vertinantiems Jūsų verslą, tačiau vien šių rodiklių skaičiavimas neleidžia išanalizuoti, koks yra jūsų verslo apyvartinio kapitalo poreikis. Norint sužinoti, kokia apyvartinio kapitalo suma yra reikalinga įmonei, geriausia analizuoti veiklos ciklus. Veiklos ciklai apibrėžiami dienų skaičiumi, per kurias įmonė gauna apmokėjimą už parduotą produkciją ir per kurias turi apmokėti savo einamąsias sąskaitas (žaliavų, darbo užmokesčio, patalpų nuomos ir pan.).

Priklausomai nuo verslo šakos veiklos ciklų trukmė gali būti labai skirtinga. Pvz. nedidelė baldus gaminanti įmonė, tiekianti produkciją prekybos tinklams, atsiskaitymo už parduotus produktus gali sulaukti tik po dviejų – trijų mėnesių. Tuo tarpu žaliavas naujiems užsakymams, darbo užmokestį bei kitas veiklos išlaidas ji turi apmokėti kiekvieną mėnesį. Tokiu būdu susidaro situacija, kai apyvartinio kapitalo poreikis yra didesnis nei gaunamos sumos ir jo finansavimui reikalingos lėšos arba iš sukaupto pelno, arba iš išorės šaltinių.

Apyvartinio kapitalo poreikis trumpu laikotarpiu labai padidėja įmonėms, kurių veiklai būdingas sezoniškumas. Reguliariai gaunamos pajamos dažnai negali padengti lėšų poreikio, kuris atsiranda pavyzdžiui prieššventiniu laikotarpiu prekybininkams ar kalėdinių prekių gamintojams. Jei įmonė yra neseniai įkurta ir dar neturi pakankamai sukauptų lėšų, apyvartinio kapitalo poreikiui patenkinti gali pasinaudoti šiais finansavimo šaltiniais:

 

Nuosavas kapitalas

Veiklą pradedančios įmonėms, kurios dar neturi sukaupto pelno, apyvartinio kapitalo finansavimui gali pasinaudoti nuosavu kapitalu. Tai gali būti tiek savininko lėšos, tiek pagalba iš naujų investuotojų ar šeimos narių.

 

Prekybos kreditas.

Jei turite stiprius ryšius su savo tiekėjais ir anksčiau už prekes visada atsiskaitydavote nevėluodami, galite tikėtis, jog tiekėjai suteiks Jums prekybos kreditą. Pvz. jei iki šiol už prekes apmokėdavote per 30 dienų, o Jūsų klientai Jums apmoka per 60 dienų, gavę didesnį užsakymą galite kreiptis į tiekėjus, prašydami prailginti Jums apmokėjimo už prekes terminą taip pat iki 60 dienų. Didelė tikimybė, jog Jūsų tiekėjai sutiks tai padaryti nenorėdami prarasti patikimo kliento.

Faktoringas arba sąskaitų finansavimas. Faktoringas arba sąskaitų finansavimas – tai dar vienas apyvartinio kapitalo finansavimo būdas. Jei gavote didelį užsakymą, tačiau Jums trūksta apyvartinio kapitalo, galite perduoti klientui išrašytą sąskaitą faktūrą faktoringo kompanijai arba finansiniam tarpininkui ir gauti atitinkamą finansavimą greitai ir be didelių papildomų išlaidų.

Kredito linija. Kredito linijos naujam verslui bankai dažniausiai nesuteikia, tačiau jei Jūsų įmonė turi pakankamai kapitalo kurį galite panaudoti kaip užstatą, tikimybė gauti tokį finansavimą iš banko yra labai didelė. Kredito linija leidžia Jums gauti tiek papildomų lėšų kiek Jums reikia ir tada, kada reikia, tačiau tai nėra pigus apyvartinio kapitalo finansavimo būdas.

Trumpalaikė paskola. Jei neturite galimybės pasinaudoti kredito linijos finansavimu, bankas gali Jums suteikti trumpalaikę paskolą laikinam apyvartinio kapitalo poreikiui finansuoti. Jei turėsite gerus ryšius su banku, jis tikrai suteiks paskolą sezoniniam žaliavų įsigijimui ar gautinų sumų finansavimui.

Papasakokite savo verslo istoriją

Su faktoringu skolą paverskite apyvartinėmis lėšomis

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.