factris invoice financing factoring

Apyvartinis kapitalas arba apyvartinės lėšos laikomos skirtumu tarp trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų, kurios reikalingos vieno produkcijos gamybos ciklo įgyvendinimui, nuo žaliavų įsigijimo iki darbo užmokesčio.

Tokie finansiniai ištekliai yra svarbi finansų valdymo dalis. Norint išlaikyti patikimo partnerio ar darbdavio statusą, svarbu laiku atsiskaityti su tiekėjais ir darbuotojais, o tam reikalingas tam tikras apyvartinių lėšų kiekis. Apyvartinio kapitalo grandis gali nutrūkti, kai didesni klientai tikisi ilgesnių mokėjimo atidėjimo terminų, tiekėjai – avansinio apmokėjimo, produkcijos gamyba trunka ilgiau, o ir atsargos nesandėliuojamos, nenorint įšaldyti lėšų.

Apyvartinių lėšų trūkumo dilema yra itin aktuali smulkaus ir vidutinio verslo atstovams, greitu tempu augančiam verslui, kuriam bankų reikalavimai gali būti neįkandami, nes sudėtingi kriterijai ir apsunkintos procedūros užkerta kelią mažesnėms įmonėms gauti paskolą ar kredito liniją. Norint subalansuoti apyvartinių lėšų srautus smulkus ir vidutinis verslas turi apgalvoti scenarijų, kai lėšos bus įšaldytos pirkėjams išrašytose sąskaitose su atidėjimu. Palankesnį sprendimą įmonei gali padiktuoti kelios paprastos apyvartinio kapitalo valdymo praktikos.

 

Apyvartinis kapitalas ir jo valdymo taisyklės

  • Verskitės be apmokėjimų iš anksto. Renkantis tiekėjus, atsižvelkite, kokį atsiskaitymo terminą jie suteikia.
  • Apmokėkite sąskaitas pagal suteiktą apmokėjimo terminą. Tiekėjų sąskaitas apmokėkite paskutinę sąskaitos apmokėjimo termino dieną.
  • Motyvuokite pardavėjus teisingai. Nesiekite pardavėjų motyvacijos tik su pardavimų kiekiu ir atneštu pelnu, pridėkite ir atsiskaitymo terminus.
  • Įvertinkite pirkėjų mokumo riziką. Rinkdamiesi klientus, įvertinkite jų finansinę būklę ir jei ji prasta, dirbkite tik išankstinio atsiskaitymo pagrindu.
  • Tinkamas skolų valdymas. Formuojantis uždelstiems apmokėjimams, informuokite skolininką, jog negavote apmokėjimo ir išsiaiškinkite, kokia sąskaitų apmokėjimo praktika jis vadovaujasi.
  • Efektyvios atsargos. Stebėkite likučius sandėlyje ir venkite didelių kiekių užsipirkimo bei sandėliavimo, jei dar neturite klientų, kurie juos pirks.
  • Apyvartumo rodiklių analizė. Nusistatykite tikslus siekti kuo trumpesnio gautinų* ir kuo ilgesnio mokėtinų** sumų apyvartumo. Stebėdami šių rodiklių pokyčius, išsiaiškinsite, kas lemia svyravimus, tikėtina, kad atrasite galimybių padidinti apyvartinį kapitalą ir išvengti nestabilumo ateityje.

*Gautinų sumų apyvartumas = Pardavimai su atidėjimu / Gautinos sumos

**Mokėtinų sumų apyvartumas = Visi pirkimai iš tiekėjų / Mokėtinos sumos

Teisingas šių praktikų valdymas gali stabilizuoti verslo lėšų srautus ir užkirsti kelią netikėtam apyvartinio kapitalo trūkumui.

Papasakokite savo verslo istoriją

Su faktoringu skolą paverskite apyvartinėmis lėšomis

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.