factris invoice financing factoring

UAB „Factris LT1“ su partneriu UAB „INNTEC“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą.

 

Projekto tikslas – sukurti automatizuotą faktoringo atvejų rizikos valdymo platformą, kurią sudarys keli pagrindiniai moduliai (sudėtinės sistemos dalys): duomenų rinkimo modulis, faktoringo rizikos vertinimo modulis, rizikos tolerancijos konfigūravimo modulis, rizikos algoritmo definicijos modulis, monitoringo modulis.

Projekto metu numatoma vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus dirbtiniu intelektu paremtos faktoringo atvejų rizikos valdymo platformos koncepcijos vystymui ir validavimui laboratorinėmis sąlygomis, bei eksperimentinę plėtrą, dirbtiniu intelektu paremtos faktoringo atvejų rizikos valdymo platformos prototipo sukūrimui ir pademonstravimui realaus veikimo sąlygomis.

Sukurta technologija leis įvertinti ne konkretaus subjekto rizikingumą, o faktoringo atvejo riziką. Tai leis žymiai padidinti vertinimo tikslumą (patikimumą) bei sumažinti rizikos pasiteisinimo rodiklį (angl. default rate). Taip pat kuriama platforma leis žymiai sutrumpinti rizikos vertinimo ir faktoringo paslaugų teikimo laiką, lyginant su rankiniu darbu. Galiausiai sistema leis vykdyti tokias funkcijas kaip alternatyvių duomenų rinkimas ir vertinimas, priimtinos faktoringo atvejo rizikos konfigūravimas, rizikos balo dekompiliavimas į rizikos vertinimo taisykles, kiekvienam rizikos atvejui pritaikytos rizikos vertinimo algoritmo versijos fiksavimas ir kitas. Visa tai sistemos naudotojams (faktoringo paslaugų teikėjams) leis užtikrinti faktoringo paslaugų teikimo proceso efektyvumą, operatyvumą ir ekonomiškumą bei dar geriau patenkinti galutinių vartotojų (faktoringo paslaugų gavėjų) poreikius.

Finansuojama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Smart FDI“.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – „Inovatyvios faktoringo atvejų rizikos valdymo sistemos sukūrimas (FACTRIS)“

Projekto vykdytojas – UAB „Factris LT1“

Bendra projekto vertė – 1 955 389,10 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo skiriamas finansavimas – 1 397 043,52 Eur

Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams – 558 345,58 Eur

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. vasario 11 d. iki 2022 m. vasario 9 d.

Papasakokite savo verslo istoriją

Su faktoringu skolą paverskite apyvartinėmis lėšomis

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.