factris invoice financing factoring

2016 m. Rytų ir Centrinės Europos nemokių įmonių apžvalga

2016 m. nemokių įmonių skaičius Rytų ir Centrinės Europos (RCE) regione sumažėjo 6 %, pratęsdamas tokių įmonių skaičiaus mažėjimą, kuris 2015 m. siekė 14 %. Praėjusiais metais 6 verslo subjektai iš 1000 susidurdavo su nemokumo problema. Teigiamas poslinkis susijęs su palankia makroekonomine aplinka, teigiama situacija darbo rinkoje, kur buvo fiksuojami mažėjantys nedarbingumo rodikliai ir augantys atlyginimai. Nepaisant to, nemokių ir bankrutuojančių įmonių skaičius daugumoje šalių vis dar viršija prieškrizinį 2008 m. lygį. Vienintelės šalys, užfiksavusios žemesnius kompanijų nemokumo rodiklius nei iki 2008 m. buvo Rumunija ir Slovakija.

14 RCE šalių, apžvelgtų šioje analizėje, rodikliai ženkliai skiriasi. 2016 m. nemokių įmonių skaičiaus sumažėjimas užfiksuotas aštuoniose šalyse. Bulgarija patyrė didžiausią sumažėjimą – pradėtų teisminių procedūrų dėl įmonių bankroto buvo 35,6 % mažiau nei praėjusiais metais, o farmacijos, IT ir švietimo sektoriuose bankrutuojančių įmonių beveik nebuvo. Tuo tarpu Vengrijoje bankrotų skaičius palyginus su praėjusias metais išaugo net +56,9 %, o Lietuvoje +35,2 %. Vengrijos atveju augimas įvyko dėl to, kad buvo anuliuota daugiau „ex officio“ kompanijų, kurios 2015 statistikoje beveik nebuvo minimos. Lietuvos statistikai įtaką darė Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Sodros rinkos „valymo“ procedūros, skirtos įmonėms, kurios tikrovėje jau kurį laiką buvo nemokios. Lenkija užfiksavo nedidelį 2,6 % nemokių įmonių augimą, kadangi jos nemokumo statistika buvo paveikta teisės aktų pakeitimų, įvestų praeitais metais ir susijusių su bankrutuojančiomis bei restruktūrizuojamomis įmonėmis.

 

Statybos sektorius vertinamas kaip vienas iš nesėkmingiausių

Sektorinė įmonių analizė rodo, kad tuo tarpu kai daugelis sektorių praėjusiais metais džiaugėsi teigiamais pokyčiais, kitų sektorių įmonės susidūrė su rimtais likvidumo iššūkiais. Įvairiose šalyse tai pasireiškė skirtingai, nors visame regione pastebėtos ir bendros tendencijos. Statybų sektorius susidūrė su didžiausiais verslo aplinkos sunkumais. RCE ekonomikoms įtaką darė perėjimas prie naujo ES biudžeto ir sumažėjusios investicijos 2016 m., o taip pat ir lėtesnis BVP augimas (krito nuo 3,5 % 2015 m. iki 2,9 % 2016 m.). Kalbant apie statybų sektoriaus produktyvumą, dauguma šalių užfiksavo ženklų aktyvumo nuosmukį, apsunkinusį mokumo sąlygas šio sektoriaus įmonėms. Kai kuriose šalyse pvz., Estijoje, Vengrijoje ir Rusijoje, nemokios statybos sektoriaus įmonės sudarė virš 20 % visų nemokių įmonių.

 

Ateinantiems metams prognozuojamos teigiamos tendencijos

Coface prognozuoja tolimesnį bankrutuojančių įmonių skaičiaus mažėjimą RCE šalyse. 2017 m. jis sumažės 3,9 %, vėliau, 2018 m. – 2,3 %. Organizacijos ekonomistų teigimu, teigiami signalai verslui yra BVP augimo greitėjimas ir investicijų atsigavimas. Tikimasi, jog naujas infrastruktūrinių projektų srautas, stabilios įplaukos iš namų ūkių vartojimo ir užsienio šalių rinkų vystymasis taps pagrindiniais ekonomikos ramsčiais.

Investavimo atsigavimas bus ypač palankus tokiems sektoriams kaip statybos, transportas, mašinų ir įrengimų gamyba, statybų įranga ir statybinės medžiagos. Vis dėl to darbo jėgos stygius tebesudarys kliūtis daugeliui besiplečiančių verslų.

Galiausiai verslai gali sulaukti ir iššūkių, susijusių su globalios ekonomikos plėtra ir politiniais netikrumais. Pastarųjų tarpe – galimos neigiamos Brexit‘o pasekmės ir nesaugumas Vakarų Europoje, kaip pvz. neaiškūs rinkimų rezultatai Italijoje. Čekijos Respublikoje, Lenkijoje ir Rumunijoje taip pat pastebėtos politinės problemos.

Straipsnis parengtas pagal Coface pateikiamą informaciją (Coface – 4600 darbuotojų 66 šalyse turinti organizacija, teikianti įmonėms kreditų draudimo paslaugas).

Papasakokite savo verslo istoriją

Su faktoringu skolą paverskite apyvartinėmis lėšomis

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.