factris invoice financing factoring

Apyvartinis kapitalas – tai įmonės pinigai, kurie lieka apmokėjus einamąsias sąskaitas ir gali būti naudojami tolimesniam verslo augimui ir investicijoms.

Tai gyvybiškai svarbus finansų rodiklis, nuo kurio priklauso įmonės ateities perspektyvos. Taigi įmonės tikslas yra užtikrinti finansų sistemos stabilumą bei reikalingą apyvartinio kapitalo lygį. Šiame straipsnyje aprašomi penki žingsniai, kurie padės Jums padidinti įmonės apyvartinį kapitalą.

 

Esamos būklės įvertinimas

Pirmas žingsnis siekiant padidinti įmonės apyvartinį kapitalą yra esamos būklės įvertinimas. Palyginkite trumpalaikį turtą su trumpalaikiais įsipareigojimais, kad galėtumėte nustatyti dabartinį įmonės apyvartinio kapitalo rodiklį. Šis rodiklis turi būti stebimas nuolat: jei jis mažesnis už 1, vadinasi Jūsų apyvartinis kapitalas yra neigiamas, jei didesnis už 2, vadinasi turite pakankamai daug laisvų lėšų, kurias galite panaudoti investicijoms. Apyvartinio kapitalo rodiklis turėtų svyruoti ribose nuo 1,2 iki 2 – tai Jūsų įmonės siekis.

Vertindami įmonės dabartinę situaciją atlikite mokėjimų ir gautinų sumų analizę, identifikuokite klientus, kurie apmoka sąskaitas pavėluotai. Nuolatinis šių duomenų stebėjimas yra pirmas žingsnis į gerą apyvartinio kapitalo valdymo strategiją.

 

Įmonės finansų valdymas

Atlikus įmonės esamos būklės analizę, kitu žingsniu sustiprinkite veiklos ir finansų valdymą. Paskirkite atsakingus asmenis arba organizuokite vidaus audito skyrių, kurie nuolat stebės įmonės veiklą ir teiks ataskaitas, reikalingas valdymo sprendimams priimti. Sukurkite standartines ataskaitų formas svarbiausiems įmonės procesams ir rodikliams stebėti bei užtikrinkite jų nuolatinę kontrolę.

Nuolat vertinkite įmonės patiriamas išlaidas. Patalpų nuomos, darbo užmokesčio, reklamos išlaidos gali būti nuolat kintančios – jos turi būti pritaikytos prie verslo poreikių ir nešti naudą. Nuolatinė šių išlaidų analizė leis operatyviai atsisakyti nereikalingų išlaidų, o tai sąlygos apyvartinio kapitalo didėjimą. Kainų politika taip pat turi būti reguliariai peržiūrima. Kainos turi būti ne tik priimtinos vartotojams, tačiau ir nešti pelną. Išlaidų ir pajamų valdymas darys tiesioginę įtaką apyvartinio kapitalo didėjimui.

 

Veiksmų plano rengimas

Atsižvelgiant į įmonės būklės įvertinimo ir veiklos stebėsenos rezultatus, parenkite veiksmų planą įmonės veiklai tobulinti. Kiekviena įmonės sritis turėtų turėti išmatuojamą veiksmų planą su atskaitomybe ir konkrečiais rezultatais, kurie turi būti pasiekti iki nurodytų datų. Tai kiekvienos įmonės sėkmės pagrindas. Pagrindinės veiklos, kurioms turi būti parengti tobulinimo planai, siekiant padidinti apyvartinį kapitalą yra šios:

Sąskaitų apmokėjimo sistemos priežiūra. Užsibrėžkite sutrumpinti apmokėjimų gavimo terminus. Tai galite pasiekti taikydami įvairias priemones – klientų skatinimą apmokėti taikant įvairias nuolaidas, sukuriant reguliarių priminimų apmokėti sąskaitas sistemą, pasinaudojant sąskaitų finansavimo paslaugomis.

Atsiskaitymo ir grynųjų pinigų surinkimo tobulinimas. Padarykite atsiskaitymo procesą klientams kiek įmanoma paprastesnį. Leiskite už prekes atsiskaityti įvairiais būdais, įskaitant kreditines korteles, tarptautines atsiskaitymo sistemas. Užtikrinkite veiksmingą mokėjimo sąlygų valdymą.

Gamybos ir tiekimo grandinės supaprastinimas. Reguliariai tobulinkite gamybos procesą, ieškokite būtų supaprastinti prekių pristatymą klientams – tai leis sutaupyti papildomų lėšų.

Geresnis funkcijų ir procesų koordinavimas tiekimo, planavimo, gamybos, pirkimų ir logistikos srityse. Procesų stebėsena ir valdymas šiose srityse užtikrins įmonės veiklos efektyvumą ir racionalų išteklių valdymą.

 

Priemonių įgyvendinimo kontrolė

Bet kuris veiksmų ar strateginis planas turi būti prižiūrimas ir kontroliuojamas atitinkamų įmonės vadovų. Taip pat svarbu užtikrinti, kad visi įmonės darbuotojai, pradedant eiliniais darbininkais ir baigiant aukščiausiais vadovais žinotų kokius veiklos planus yra norima įgyvendinti ir būtų motyvuoti siekti nustatytų rezultatų. Susiekite įmonės pasiekimus su nauda darbuotojams, kad kiekvienas galėtų matyti, kaip jo darbo rezultatai prisideda prie įmonės augimo ir neša realią naudą net ir trumpu laikotarpiu.

 

Įmonės veiklos tobulinimo tąsa

Siekite, kad Jūsų įvykdyti pokyčiai būtų tvarūs. Reguliariai vertinkite parengtus planus, teikiamas ataskaitas ir ieškokite naujų įmonės veiklos gerinimo galimybių. Net ir maži teigiami pokyčiai atitinkamose įmonės veiklos srityse sąlygos apyvartinio kapitalo didėjimą bei užtikrins ilgalaikę verslo sėkmę.

Papasakokite savo verslo istoriją

Su faktoringu skolą paverskite apyvartinėmis lėšomis

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.