Skip to main content

Smulkaus ir vidutinio verslo finansavimas pagal INVEGA verslo skatinimo priemones

Karantinas paveikė Jūsų įmonės veiklą? Susiduriate su apyvartinių lėšų trūkumu? Pasinaudokite dar prieinamesniu finansavimu – faktoringu.

Sužinokite daugiau apie finansavimo priemones

Smulkus ir vidutinis verslas (SVV) Lietuvoje sudaro net 99.8%

Grįžti į naujienų puslapį smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. Lietuvoje veiklą vykdė 67,943 įmonės, iš kurių 64,043 įmonės priskiriamos labai mažų įmonių kategorijai, 2,825 – mažos įmonėms, 973 – vidutinėms įmonėms ir 102 – stambiųjų įmonių segmentui.

Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patvirtintus apibrėžimus, labai maža įmonė yra ta, kuri turi mažiau kaip 10 darbuotojų, jos metinės pajamos neviršija 2 mln. Eur ir balansinė turto vertė neviršija 1.5 mln. Eur. Atitinkamai, maža įmonė turi mažiau nei 50 darbuotojų, pajamos neviršija 7 mln. Eur, o balansinė turto vertė neviršija 5 mln. Eur. Vidutinė įmonė – mažiau nei 250 darbuotojų, 40 mln. Eur metinių pajamų ir 27 mln. Eur balansinio turto.


Įmonės tipasDarbuotojų skaičiusMetinės pajamos~~neviršija (mln. EUR)Turto balansinė vertė~~neviršija (mln. EUR)
Vidutinė įmonėMažiau kaip 2504027.0
Maža įmonėMažiau kaip 5075.0
Labai maža įmonėMažiau kaip 1021.5


Pagal šį Lietuvoje ir Europos Sąjungoje galiojantį įmonių skirstymą, smulkusis ir vidutinis verslas (sutrumpinus – SVV) sudaro net 99.8% visų Lietuvoje veikiančių įmonių.

Lietuvoje vyrauja didmeninės ir mažmeninės prekybos (22,124 įmonės, 33% iš visų veiklą vykdžiusių įmonių), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos (7,518 įmonių, 11%), apdirbamosios gamybos (6,779 įmonės, 10%), transporto ir saugojimo (6,058 įmonės, 9%) įmonės.

Tarp mažiau populiarių sektorių vyrauja nekilnojamas turtas (3,698 įmonės, 5%), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (3,012 įmonės, 4%), administracinė ir aptarnavimo veikla (2,287 įmonės, 3%), informacija ir ryšiai (2,278 įmonės, 3%), žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (1,867 įmonės, 3%), žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (1,672 įmonės, 2%).

Lietuvoje mažiausiai veiklą vykdančių įmonių yra finansinės ir draudimo veiklos, švietimo, viešojo valdymo ir gynybos, meninės ir pramoginės, elektros, dujų, garo ir oro kondicionavimo, kasybos ir karjerų eksploatavimo bei kituose aptarnavimo sektoriuose.


Ekonomikos veikla (EVRK 2) - 2014 m.Įmonių skaičius
Profesinė; mokslinė ir techninė veikla22 124
Apdirbamoji gamyba7 518
Transportas ir saugojimas6 779
Statyba6 089
Nekilnojamojo turto operacijos3 689
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla3 012
Administracinė ir aptarnavimo veikla2 287
Informacija ir ryšiai 2 278
Žemės ūkis; miškininkystė ir žuvininkystė1 867
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas1 672
Kita aptarnavimo veikla1 179
Finansinė ir draudimo veikla678
Elektros; dujų ir garo tiekimas ir oro kondicionavimas667
Meninė ir pramoginė ir poilsio organizavimo veikla494
Švietimas487
Vandens tiekimas; nuotekų valymas; atliekų tvarkymas357
Kasyba ir karjerų eksploatavimas97
Viešasis valdymas ir gynyba6
Lietuvoje veikiančių įmonių skaičius67 943

Ankstesni įrašai

Pasirūpinkite savo verslo finansavimu šiandien

Finansuokite sąskaitas dabar Susisiekite:+370 700 33344