factris invoice financing factoring

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir UAB „Factris LT1“ pasirašė sutartį dėl finansinių priemonių „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2 (PGF2)“ bei „Alternatyva“ teikimo.

Šios priemonės didina finansavimo prieinamumą smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV).

 

Verslo finansavimo prieinamumui didinti – „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“

INVEGA pasirinko Factris kaip vieną iš finansinių įmonių priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ įgyvendinti, taip didinant galimybes įmonėms gauti finansavimą faktoringo su regresu forma. Faktoringas su regresu reiškia faktoringo rūšį, kuomet įmonė prisiima pirkėjo neatsiskaitymo finansuotojui, pagal perleistas sąskaitas faktūras, riziką. Dažniausiai tokiais atvejais pirkėjai yra kredito draudimu nedraudžiamos įmonės ar kredito draudimo limitai yra per maži pilnam rizikos valdymo poreikiui patenkinti. Pagal šią priemonę SVV prekybinių sandorių finansavimas tapo dar prieinamesnis, nes valstybės suteikiamos garantijos mažina finansuotojo finansavimo riziką. SVV įmonės gali sureguliuoti apyvartinių lėšų srautus ir finansuoti pardavimo sandorius palankesnėmis sąlygomis, suteikiant pirkėjams ilgesnius sąskaitų apmokėjimo terminus už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas. Pasinaudodami priemone smulkaus ir vidutinio verslo atstovai toliau plėtos veiklą ir apdoros didesnio apyvartinio kapitalo reikalaujančius užsakymus.

Faktoringo sandoriams su valstybės garantija finansuoti bendrai per visus finansų tarpininkus skirta 62,5 mln. Eur, iš kurių 15,625 mln. EUR patikėta „Factris“ finansinių technologijų bendrovei. Bendradarbiavimas su INVEGA leidžia finansuoti dar daugiau SVV įmonių ir padengti išaugusį apyvartinių lėšų poreikį.

„Finansuotojai šiuo laikotarpiu susiduria su didesne kredito rizika finansuodami verslą. Kredito draudimo bendrovės balandį mažinosi riziką, sumažindamos limitus esamiems sandoriams bei ribodamos kredito draudimo limitų išdavimą naujiems sandoriams. INVEGA priemonės apima tiek tiesioginį skolinimą alternatyvių finansų tarpininkams, tiek tarpininkų rizikos mažinimą, garantuojant dalį jos. Tokiu būdu finansavimas faktoringo forma tampa prieinamesnis įmonėms. Būtina pažymėti, jog tradiciniai finansuotojai, bankai, nedalyvauja šių priemonių įgyvendinime ir, tikėtina, bus dar konservatyvesni teikiant faktoringo su regresu finansavimą nei iki šiol. Todėl alternatyviems finansų tarpininkams atsiranda reali galimybė daugiau prisidėti prie verslo finansavimo skatinimo šiuo kriziniu laikotarpiu. Žinoma, nors INVEGA ir prisiima didžiąją dalį kredito rizikos, suteikdama garantiją, kita dalis rizikos lieka pas finansuotoją, todėl projektų kredito rizika bus atidžiai vertinama ir toliau“, – sako UAB Factris LT1 vykdomasis direktorius Paulius Jauga.

Kiekvienam portfelyje esančiam faktoringo sandoriui suteikiama 80 proc. garantija. Didžiausia vieno faktoringo limito suma – 1,875 mln. Eur, o transporto įmonių atveju – 937 500 Eur. Maksimalus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpis – 12 mėnesių, su galimybe pratęsti.

 

Finansinė priemonė „Alternatyva“

Kita, per Factris teikiama, finansinė verslo skatinimo priemonė – „Alternatyva“. Tai dar viena galimybė tvariai veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams gauti finansavimą faktoringo ar atvirkštinio faktoringo forma apyvartinių lėšų trūkumui ar kitam finansavimo poreikiui padengti.

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai dėl finansavimo apyvartinių lėšų trūkumui, kai tai susiję su naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra, gali kreiptis į Factris ir gauti paskolą sudaryti faktoringo sandorius. „Skolinimas pagal šią priemonę – papildomas finansavimosi šaltinis verslui jau prie esamų šaltinių. Tenka pripažinti, jog instituciniai investuotojai taip pat tampa konservatyvesni skolinant, tad papildomas resursas padidina finansavimo prieinamumą bei galime geriau prisiderinti prie verslo poreikių“, – sako P. Jauga.

Pagal šią priemonę SVV gali kreiptis dėl finansavimo į alternatyvius skolintojus: gauti paskolą, sudaryti lizingo ar faktoringo sandorius. Viso priemonei skirta 50 mln. Eur. valstybės lėšų, iš kurių 10 mln. Eur patikėta finansiniam tarpininkui, faktoringo bendrovei – Factris.

SVV įmonių atstovai kviečiami teikti paraišką faktoringui, įvertinus konkrečius verslo poreikius bus parinktas geriausias finansavimo sprendimas panaudojant ir INVEGA verslo skatinimo priemones. Tai nėra visos INVEGA priemonės, kurias planuoja panaudoti Factris. „Perspektyvoje planuojame įsisavinti ir daugiau priemonių verslui, apie kurias nedelsiant pranešime“, – pažymi P. Jauga.

Papasakokite savo verslo istoriją

Su faktoringu skolą paverskite apyvartinėmis lėšomis

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.