factris invoice financing factoring

Tāpat kā prasmīgs jūrnieks lasa vējus un plūdmaiņas, gudrs uzņēmējs vērtē finanšu riskus, tālredzīgi un precīzi vadot savu uzņēmumu. Efektīva risku pārvaldība pasargā uzņēmumu no iespējamiem draudiem un pozicionē to ilgstošai izaugsmei un panākumiem. Kas ir šie uzņēmējdarbības riski, kam jāpievērš uzmanība? Apspriedīsim 10 būtiskākos riskus:

 1. Naudas plūsmas stabilitāte un menedžments
 2. Nepareizu finanšu instrumentu izvēle
 3. Piegādes ķēdes traucējumi
 4. Rēķinu apmaksas kavēšanās
 5. Makroekonomiskā nestabilitāte
 6. Ģeopolitika
 7. Sezonalitāte
 8. Finanšu krāpniecība
 9. Regulācijas
 10. Augstas parādsaistības

Uzņēmējdarbības riski var rasties no dažādiem avotiem – finanšu nenoteiktības, juridiskām saistībām, stratēģiskās vadības kļūdām, nelaimes gadījumiem un citiem.

Kāpēc ir svarīgi novērtēt un mazināt uzņēmējdarbības riskus?

Neatkarīgi no tā, vai esat topošais uzņēmējs vai starptautiskas korporācijas vadītājs, riski ir neizbēgami; tie ir jāizprot un jāprot pārvaldīt, samazinot riska pakāpi. Labi strukturēta pieeja risku identificēšanai un mazināšanai var novērst finansiālus zaudējumus, aizsargāt uzņēmuma reputāciju, nodrošināt atbilstību tiesību aktiem un radīt stabilu vidi izaugsmei. Proaktīva risku pārvaldība palīdz uzņēmumiem sagatavoties neparedzētiem izaicinājumiem, pielāgoties izmaiņām tirgū un pieņemt pārdomātus lēmumus, – tā ir galvenā atšķirība starp uzņēmumiem, kas plaukst, un tiem, kuriem ir grūtības izdzīvot.

1. Naudas plūsmas stabilitāte un menedžments

Naudas plūsmas stabilitāte ir ļoti svarīga jebkuram uzņēmumam. Nepietiekama naudas plūsma var traucēt tā darbību, ierobežot izaugsmes iespējas un smagos gadījumos izraisīt uzņēmuma maksātnespēju. Uzņēmumiem jāgādā par pietiekamiem līdzekļiem ikdienas darbībai, darbinieku atalgojumam, piegādātājiem un ieguldījumiem biznesa izaugsmē.

Piemērs: Kavēti klientu maksājumi kādam ražošanas uzņēmumam izraisa naudas trūkumu. Šī situācija liedz uzņēmumam iegādāties izejvielas, maksāt darbiniekiem un izpildīt savas finansiālās saistības.

Kā mazināt risku?

 1. Efektīva budžeta plānošana palīdz prognozēt un sagatavoties naudas plūsmas pārrāvumiem.
 2. Stingrāku kredīta nosacījumu ieviešana nodrošina ātrāku maksājumu no klientiem.
 3. Faktorings jeb debitoru parādu pārdošana trešajai pusei ar atlaidi var nodrošināt tūlītējus finanšu līdzekļus un uzlabot naudas plūsmu.
 4. Ārkārtas naudas rezerves fonda uzturēšana neparedzētiem izdevumiem nodrošina rezervi naudas plūsmas traucējumu laikā.

2. Nepareizu finanšu instrumentu izvēle

Nepiemērotu finanšu instrumentu izvēle var būtiski ietekmēt uzņēmuma finansiālo situāciju. Šis risks rodas, izvēloties finansēšanas iespējas, kas neatbilst uzņēmuma naudas plūsmai, parāda kapacitātei vai uzņēmējdarbības modelim, kā rezultātā palielinās finanšu izmaksas vai rodas likviditātes problēmas.

Piemērs: Jaunuzņēmums izvēlas īstermiņa aizdevumu ar augstiem procentiem, lai finansētu ilgtermiņa projektu. Šī neatbilstība izraisa naudas plūsmas problēmas, jo aizdevuma atmaksa sākas, pirms projekts rada ieņēmumus.

Kā mazināt risku?

 1. Izpratne par uzņēmējdarbības vajadzībām un uzņēmuma specifisko finanšu vajadzību novērtēšana pirms finanšu instrumenta izvēles.
 2. Iespēju salīdzināšana, novērtējot dažādas finansēšanas iespējas, piemēram, tradicionālos aizdevumus, faktoringu, riska kapitālu un to nosacījumus, lai atrastu vispiemērotāko.
 3. Profesionāli padomi no finanšu ekspertiem, lai izprastu dažādu finanšu instrumentu ietekmi.

3. Piegādes ķēdes traucējumi

Piegādes ķēdes traucējumi var rasties dažādu iemeslu dēļ, piemēram, dabas katastrofu, ģeopolitisko problēmu vai piegādātāja maksātnespējas dēļ, kas ietekmē uzņēmuma spēju ražot preces vai sniegt pakalpojumus. Tie var izraisīt piegādes kavēšanos, palielināt izmaksas un veicināt klientu neapmierinātību.

Piemērs: Viedtālruņu ražotājs saskaras ar komponentu piegādes aizkavēšanos piegādātāja atrašanās vietā notikušas dabas katastrofas dēļ, kā rezultātā uz nenoteiktu laiku draud tikt apturēta ražošana un nokavēti termiņi produktu laišanai apgrozībā.

Kā mazināt risku?

 1. Piegādātāju dažādošana un alternatīvu pieejamība, nepaļaujoties uz vienu piegādātāju.
 2. Piegādes ķēdes caurspīdīgums, ieviešot tehnoloģijas labākai piegādes ķēdes izsekošanai un pārvaldībai.
 3. Krājumu pārvaldība – atbilstošu krājumu uzturēšana kā aizsargmehānisms pret piegādes ķēdes traucējumiem.
 4. Vienošanās par līgumiem, kas nodrošina elastību piegādes ķēdes problēmu gadījumā.

4. Rēķinu apmaksas kavēšanās

Klientu novēloti maksājumi var būtiski ietekmēt uzņēmuma naudas plūsmu, pasliktinot tā spēju pildīt savas finansiālās saistības, piemēram, maksāt piegādātājiem, darbiniekiem vai atdot aizdevumus. Šis risks ir īpaši augsts uzņēmumos, kur darījumi tiek veikti, izmantojot kredītu.

Piemērs: Kāda būvniecības uzņēmuma klienti kavē maksājumus, kas savukārt aizkavē spēju maksāt apakšuzņēmējiem. Tas noved pie projektu aizkavēšanās un kaitē uzņēmuma reputācijai.

Kā mazināt risku?

 1. Skaidru maksājuma nosacījumu noteikšana un iepriekšēja paziņošana klientiem.
 2. Faktoringa pakalpojumi – neapmaksātu rēķinu pārdošana faktoringa kompānijai nodrošina tūlītēju naudas iegūšanu un kavēto maksājumu risku pārnesi faktoringa kompānijai.
 3. Automatizētas rēķinu izrakstīšanas un atgādinājumu sistēmas ieviešana nodrošina savlaicīgu klientu uzraudzību.
 4. Jauno klientu kredītvēstures pārbaudes, lai novērtētu maksātspēju.

5. Makroekonomiskā nestabilitāte

Makroekonomiskā nestabilitāte, piemēram, inflācija, lejupslīde vai valūtas svārstības, var neparedzami ietekmēt uzņēmuma darbību un rentabilitāti. Šie faktori var mainīt patērētāju izdevumus, darbības izmaksas un kopējo tirgus dinamiku.

Piemērs: Augstas inflācijas periodā mazumtirdzniecības veikalā ievērojami palielinās krājumu izmaksas, savukārt patērētāju izdevumi samazinās, tādējādi samazinot peļņu.

Kā mazināt risku?

 1. Ieņēmumu plūsmu dažādošana un vairāku ieņēmumu avotu attīstīšana, lai radītu stabilitāti ekonomikas lejupslīdes laikā.
 2. Izmaksu pārvaldība, rūpīgi sekojot līdzi izdevumiem un meklējot veidus, kā samazināt izmaksas, nezaudējot kvalitāti.
 3. Elastīgs biznesa modelis, spējot pielāgot biznesa stratēģiju, lai ātri reaģētu uz ekonomiskajām izmaiņām.
 4. Finanšu instrumentu izmantošana, lai nodrošinātos pret valūtas un procentu likmju riskiem.

6. Ģeopolitika

Ģeopolitiskie riski ietver politisko nestabilitāti, tirdzniecības strīdus un izmaiņas valdības politikā, kas var izjaukt tirgus un piegādes ķēdes, ietekmēt patērētāju noskaņojumu un uzņēmējdarbību starptautiskā mērogā.

Piemērs: Starptautiskai korporācijai mainās tarifi tirdzniecības strīda dēļ starp tās mītnes valsti un citu tirgu, kas ievērojami palielina preču eksporta izmaksas.

Kā mazināt risku?

 1. Politisko risku apdrošināšana aizsargā uzņēmumus no zaudējumiem politiskas nestabilitātes rezultātā.
 2. Informētība, sekojot līdzi starptautiskajām ziņām un ģeopolitiskajām norisēm, lai paredzētu izmaiņas un ātri uz tām reaģētu.
 3. Sadarbība ar vietējiem uzņēmumiem.

7. Sezonalitāte

Sezonalitātes risks attiecas uz uzņēmējdarbības aktivitātes svārstībām sezonālu faktoru ietekmē, kas var izraisīt augsta un zema pieprasījuma periodus. Tas ietekmē uzņēmumus, kas lielā mērā paļaujas uz noteiktiem gadalaikiem, lai gūtu ievērojamu daļu no saviem ieņēmumiem.

Piemērs: Pludmales kūrortā vasarā ir liels noslogojums un ieņēmumi, bet ziemas mēnešos tas cīnās ar zemu pieprasījumu, kas ietekmē tā kopējo gada rentabilitāti.

Kā mazināt risku?

 1. Piedāvājumu dažādošana – tādu produktu vai pakalpojumu izstrāde, kuriem ir pieprasījums visa gada garumā.
 2. Efektīva naudas plūsmas pārvaldība un finanšu plānošana, lai nodrošinātu stabilitāti ārpus augsta pieprasījuma sezonas.
 3. Mērķtiecīgu mārketinga kampaņu īstenošana lēnajos gadalaikos, lai palielinātu pieprasījumu.
 4. Elastīga personāla atlase, pielāgojot darbinieku skaitu atbilstoši sezonas vajadzībām, lai kontrolētu darbaspēka izmaksas.

8. Finanšu krāpniecība

Finanšu krāpniecība var notikt gan iekšēji, gan ārēji, ietverot tādas darbības kā piesavināšanās, pikšķerēšana/fišings vai rēķinu izkrāpšana, radot ievērojamus finansiālus zaudējumus un kaitējot uzņēmuma reputācijai.

Piemērs: Darbinieks izveido viltotus rēķinus, lai izkrāptu uzņēmuma līdzekļus.

Kā mazināt risku?

 1. Stingra iekšējā finanšu kontrole un regulāru revīziju īstenošana.
 2. Darbinieku apmācības par krāpšanas atpazīšanu un novēršanu.
 3. Kiberdrošības pasākumi un ieguldījumi spēcīgos kiberdrošības risinājumos, lai aizsargātos pret krāpšanu tiešsaistē.
 4. Apdrošināšanas polišu iegāde, kas sedz zaudējumus krāpniecības rezultātā.

9. Regulācijas

Regulāciju jeb normatīvie riski ietver izmaiņas likumos un noteikumos, kas var ietekmēt uzņēmējdarbību, piemēram, izmaiņas nodokļu likumos, vides noteikumos, darba likumos un nozares noteikumos.

Piemērs: Tehnoloģiju uzņēmumu skar jaunas privātuma regulējuma izmaiņas, kas pieprasa būtiskus pielāgojumus lietotāju datu apstrādē, radot papildu atbilstības izmaksas.

Kā mazināt risku?

 1. Regulāras konsultācijas ar juridiskajiem ekspertiem, lai nodrošinātu atbilstību.
 2. Būt informētam un sekot līdzi nozares regulāciju izmaiņām.
 3. Gatavība pielāgot uzņēmējdarbības praksi, lai tā atbilstu mainīgajām normatīvajām prasībām.
 4. Atbilstības programmu izveide organizācijā.

10. Augstas parādsaistības

Augstas parādsaistības rada apgrūtinājumu uzņēmuma finansēm, īpaši tad, ja uzņēmums saskaras ar lejupslīdi vai samazinātiem ieņēmumiem. Pārmērīgi parādi var ierobežot uzņēmuma spēju ieguldīt izaugsmē un palielināt neaizsargātību pret tirgus svārstībām.

Piemērs: Strauji augošs uzņēmums iekļūst parādsaistībās, lai finansētu izaugsmi. Tirgus apstākļiem mainoties nelabvēlīgi, uzņēmumam rodas grūtības veikt parādu atmaksu.

Kā mazināt risku?

 1. Piesardzīga aizņemšanās nodrošina, ka jebkurš aizņēmums ir ilgtspējīgs un atbilst uzņēmuma atmaksas iespējām.
 2. Parādu restrukturizācija, vedot sarunas ar aizdevējiem par izdevīgākiem atmaksas nosacījumiem.
 3. Izmaksu samazināšanas pasākumu noteikšana un īstenošana, lai uzlabotu finansiālo stāvokli.

Noslēgums

Uzņēmējdarbības risku izpratne un mazināšana ir veiksmīgas uzņēmējdarbības būtiska sastāvdaļa. Uzņēmumiem jābūt gataviem stāties tiem pretī, sākot ar naudas plūsmas stabilizēšanu un finanšu krāpniecības mazināšanu līdz pielāgojumiem izmaiņām normatīvajos aktos un parādu pārvaldībai. Efektīvu stratēģiju ieviešana risku mazināšanai palīdz uzņēmuma aizsardzībai un nodrošina ilgtspējīgu izaugsmi un panākumus konkurētspējīgā tirgū. Svarīgi atcerēties, ka risku pārvaldība ir nepārtraukts process, kas prasa modrību, pielāgošanās spēju un stratēģisko plānošanu.

Svarīgākais ir jūsu biznesa stāsts

Virziet savu uzņēmumu izaugsmei un izstāstiet savu stāstu kopā ar Factris

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.