factris invoice financing factoring

Konfidencialitātes politika

 

1. Kam ir paredzēta šī konfidencialitātes politika?

Šī konfidencialitātes politika (turpmāk tekstā – “konfidencialitātes politika”) ir paredzēta informēšanai par to, kā Factris (turpmāk tekstā – “Kompānija” vai “mēs” vai “mūs”) apkopo, glabā un apstrādā personas datus.

Jūsu personas datus apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes regulu (EK) № 2016/679 “Par fizisko personu aizsardzību personas datu apstrādē un datu brīvajā apgrozībā” (Vispārējā datu aizsardzības regula, turpmāk tekstā – “regula”), kā arī citi personas datu aizsardzību regulējošie likumdošanas akti.

Jūsu personas datu apstrādei ir šādi tiesiskie pamati: 6. panta (1) (a) piekrišana (VDAR 7. pants), nepieciešamība izpildīt līgumu ar jums (6. (1) pants), (b) VDAR) apstrāde ar mērķi izpildīt tiesiskās saistības, (6. panta (c) VDAR), likumiskas tiesības un interese datu apstrādei. (6.panta (1) (f)).

Mums ir likumīga interese par mūsu pakalpojuma ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī mums ir likumīga interese par mūsu pakalpojuma uzlabošanu un pielāgošanos jūsu vajadzībām.

Turklāt, pamatojoties uz VDAR 25. pantu, Kompānija izmanto Aizsardzības un noklusējuma datu aizsardzības koncepcijas. Tas nozīmē, ka Kompānija pēc definīcijas aizsargā savu lietotāju tiesības, izmantojot datu aizsardzības principus (piemēram, datu minimizācija), kā arī pēc noklusējuma, nodrošinot, ka dati ir savākti nepieciešamajos nolūkos.

Uzņēmums patur tiesības mainīt konfidencialitātes politiku pēc saviem ieskatiem. Konfidencialitātes politikas izmaiņas stājas spēkā dienā, kad tās publicētas tīmekļa vietnē. Ja šīs izmaiņas ir nelielas vai strukturālas, tās stājas spēkā bez iepriekšēja paziņojuma, un pienākums iepazīties ar tiem ir uz jums. Tomēr, ja izmaiņas ir nozīmīgas vai būtiskas, Kompānijai ir pienākums nodrošināt atbilstošu atjauninājumu saviem lietotājiem un, ja nepieciešams, saņemt piekrišanu jaunajai politikai.

Tīmekļa vietne arī apkopo datus un sīkaiflus.

Šī lapa pēdējoreiz tika atjaunināta: 2021 10 11

 

2. Kādus datus mēs apkopojam un kā tie tiek savākti?

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 4. pantu “personas dati” nozīmē jebkuru informāciju attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisko personu (“datu subjekts”); identificējamā fiziskā persona ir persona, kuru var identificēt tieši vai netieši, jo īpaši, atsaucoties uz tādu identifikatoru kā vārds, identifikācijas numurs, atrašanās vieta, tiešsaistes identifikators vai viens vai vairāki faktori, kas attiecas uz šīs fiziskās personas fizisko, fizioloģisko, ģenētisko, mentālo, ekonomisko, kultūras vai sociālo identitāti;

Apstrādājot jūsu personas datus, Kompānija ievēro šādus personas datu apstrādes principus:

 • Jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai sasniegtu atbilstošus skaidri noteiktus un likumīgus mērķus, ņemot vērā jūsu konfidencialitātes aizsardzību;
 • Jūsu personas dati tiek apstrādāti precīzi un godīgi saskaņā ar likumu, un tiek apstrādāti tikai mērķiem, kas atbilst jūsu personas datu vākšanai;
 • Kompānija apstrādā jūsu personiskos datus atbilstoši skaidrām un caurspīdīgām prasībām attiecībā uz personas datu apstrādi, kas noteiktas likumdošanā;
 • Jūsu personas dati tiek apstrādāti tādā formā, kas ļauj identificēt jūsu identitāti ne ilgāk, kā tas nepieciešams mērķiem, kuriem tiek apstrādāti personas dati;
 • Veicot jūsu personas datu apstrādi, mēs veicam attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, ieskaitot aizsardzību pret nelikumīgu datu apstrādi un nejaušu zudumu, iznīcināšanu vai bojāšanu.

Jūsu dati var tikt apkopoti vairākos veidos:

 • Reģistrējoties mūsu tīmekļa vietnē.
 • Pieteikuma laikā un pēc pieteikuma iesniegšanas.
 • Parakstoties uz mūsu e-pasta sūtījumiem.
 • Aizpildot tādas veidlapas, kā “investora anketa”.
 • Izskatot jūsu pieprasījumus.
 • Izmantojot vai skatot mūsu tīmekļa vietni, ar pārlūkprogrammas sīkfailu palīdzību.

 

2.1 Personas dati, kas tiek apstrādāti, iesniedzot pieteikumu

Kad jūs izlemjat iesniegt pieteikumu, pamatojoties uz 6. (1) (b) VDAR pantu, lai sniegtu jums mūsu pakalpojumus, Kompānija (atkarībā no jurisdikcijas) var lūgt jums sniegt savus personiskos datus: uzņēmuma nosaukumu, jūsu pilnu vārdu, dzimšanas datumu, dzīvesvietas adresi, personas apliecības kopiju, pases, autovadītāja apliecības kopiju, foto, video, uzņēmuma nosaukumu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, pircēju informāciju, pieprasīto finansējuma summu, rēķina apmaksas termiņu, komentārus un, iespējams, citus datu tipus (piemēram, Patiesā labuma guvējs). Iepriekšminētie personas dati tiek apkopoti, lai sazinātos ar jums par iespējamu kreditēšanas līguma noslēgšanu pret debitoru parādu ķīlu un/vai veikt pirmos soļus līguma noslēgšanai.

Turklāt, ņemot vērā 6. (1) (c) pantu, savāktie dati var tikt saglabāti, lai izpildītu juridiskas saistības un novērtētu riskus, piemēram, naudas atmazgāšanas un krāpšanas jomā, noteikumu “pazīsti savu klientu” (PSK)/pārbaudēm naudas atmazgāšanas (NAP) nolūkā, audita, grāmatvedības, sankciju piemērošnā un tamlīdzīgi.

Savāktos datus var izpaust citām pusēm tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai izpildītu līgumus, kas noslēgti starp šīm trešajām pusēm un Kompāniju.

Turklāt šajā nolūkā Kompānija, kas piešķir finansējumu, un tās pilnvarotajām personām ne tikai jāapstrādā Pārdevēja sniegtie personiskie dati, bet arī jāapkopo un jāapstrādā personiskie dati no jebkuriem trešās puses avotiem, kuri ietver kredītriska novērtēšanas aģentūras, finanšu noziegumus un terorismu, un jebkurus citus publiskus reģistrus.

Lai noteiktu jūsu rezervācijas laikā norādīto personas datu glabāšanas termiņu, Kompānija piemēro normatīvajos aktos norādītajām saistībām atbilstošos kritērijus, kā arī ņem vērā jūsu tiesības, piemēram, Kompānija nosaka personas datu glabāšanas termiņu, kurā var paredzēt prasības attiecībā uz līguma izpildi, to rašanās gadījumā. Piemēram, ar NAP saistīto datu glabāšanas termiņš ir 5 gadi, kas atbilst noilguma termiņam noziedzīgiem nodarījumiem.

 

2.2 Personas dati, kas tiek apstrādāti ar tiešu mārketingu un tirgus izpēti

Saskaņā ar 6. (1) (f) VDAR pantu Kompānija var apstrādāt jūsu personiskos datus, lai veiktu tiešu mārketingu un/vai tirgus izpēti, ja tam ir sniegta piekrišana. Šādā gadījumā Kompānija var nosūtīt jums tieša mārketinga piedāvājumus, kas saistīti ne tikai ar tās piedāvātajiem pakalpojumiem, bet arī atgādinājumus un paziņojumus no saviem partneriem un to piedāvāto pakalpojumu un/vai produktu reklāmu.

Ja vēlaties saņemt tiešā mārketinga piedāvājumus no Kompānijas (piemēram, informatīvo adresātu), varat norādīt tīmekļa vietnē savu e-pasta adresi.

Ja piekritāt parakstīties uz mūsu informatīvo adresātu, mēs varam izmantot jūsu e-pasta adresi un tālruņa numuru, lai iegūtu informāciju, pamatojoties uz automatizētajiem risinājumiem (profilēšanu) par precēm, pakalpojumiem, atlaidēm, piedāvājumiem, konkursiem, notikumiem, jaunumiem vai aptaujām, kā arī nosūtīt citas ziņas pa e-pastu, pastu, tālruni vai īsziņu, un sazināties ar jums šādos nolūkos. Jums ir tiesības atteikties no abonementa jebkurā brīdī, sekojot sākotnējam ziņojumam pievienotajām instrukcijām vai nosūtot mums e-pasta ziņojumu uz [email protected].

Jūsu personas dati, kas tiek apstrādāti tiešā mārketinga un tirgus izpētē, tiks glabāti Kompānijā piecu gadu laikā, bet ne ilgāk par jūsu piekrišanas termiņu.

Lūdzam, ņemiet vērā, ka jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu jūsu datu apstrādei tiešā mārketingā un tirgus izpētē. Varat atteikties no tiešā mārketinga piedāvājumu abonementa, sazinoties pa e-pastu uz [email protected] vai noklikšķinot uz saites e-pasta ziņojumā, lai atteiktos no tiešā mārketinga piedāvājumu saņemšanas.

 

2.3 Personas dati, kas tiek apstrādāti, lai sniegtu jums informāciju

Ja vēlaties sazināties un saņemt papildu informāciju, varat to izdarīt, nosūtot pieprasījumu Kompānijas tīmekļa vietnē, norādot savu vārdu, uzņēmuma nosaukumu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, lai Kompānija zinātu, uz kuru adresi jums sniegt pieprasīto informāciju.

Jūsu personiskie dati, kas tiek apstrādāti šim nolūkam, tiks glabāti Kompānijā tik ilgi, cik nepieciešams, lai pienācīgi analizētu jūsu sniegto informāciju un atbildētu uz jūsu jautājumiem.

 

3. Kam tiek piešķirti jūsu personiskie dati?

Pamatojoties uz VDAR 6. (1) (b) pantu, lai nodrošinātu nepārtrauktu Kompānijas darbu un pienācīgu pakalpojumu sniegšanu, Kompānija var atklāt jūsu personas datus finansējumu piešķirošam uzņēmumam, klientu atbalsta dienestam, grāmatvedībai un mārketingam, kā arī trešajām pusēm, kas sniedz pakalpojumus Kompānijai, ieskaitot mārketinga kompānijas, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējus, institūcijas, kas regulē PSK/NAP pārbaudes, auditu, grāmatvedību, juridiskos pakalpojumus un parādu piedziņu pakalpojumus, kā arī citām personām tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai izpildītu šajā politikā noteiktos mērķus. Šādā gadījumā Kompānijai jāveic atbilstīgi pasākumi, lai personas datu palīgoperatori apstrādātu tikai personiskos datus, kurus tā uzticējusi Kompānijas norādītajiem mērķiem, veicot darbības, kuras Kompānija ir uzdevusi tiem veikt, un nodrošinātu atbilstošus personāldatu aizsardzības organizatoriskos un tehniskos pasākumus. Personas datus, kurus Kompānija sniegusi vai ieguvusi no trešās puses avotiem, var nodot vai uzglabāt ģeogrāfiskajā reģionā, kas uzliek citas saistības par konfidencialitāti nekā jūsu izcelsmes valsts.

Pašlaik Kompānija nenodod jūsu datus trešajām personām mārketinga pakalpojumu sniegšanai. Ja Kompānija sāks nodot datus trešajām personām, tā būs būtiska konfidencialitātes politikas maiņa, un jūs (lietotājs) būs pienācīgi informēts un apziņots par to.

Uzņēmumam ir tiesības nodot jūsu apstrādātos personas datus valsts iestādēm un institūcijām, lai pienācīgi izpildītu likumdošanas prasības. Bez tam, jūsu personas datus var nodot personām, kuras sniedz juridiskos pakalpojumus, kad šie personas dati jāatklāj, lai noteiktu, īstenotu vai aizsargātu Kompānijas tiesības un likumīgās intereses.

 

4. Jūsu tiesības un atteikšanās iespēja

Kā datu subjektam jums ir tiesības:

 • zināt (saņemt informāciju) par savu personas datu apstrādi;
  saņemt informāciju par to, kādi personas dati tika apkopoti un no kādiem avotiem tie tiek apstrādāti, un kuriem datu saņēmējiem tie tiek piešķirti vai tika piešķirti;
 • pieprasīt jūsu apstrādājamo personas datu labošanu, ja tie ir neprecīzi un/vai nepilnīgi;
 • pieprasīt savu personas datu iznīcināšanu vai savu personas datu apstrādes apturēšanu;
 • pieprasīt savu personas datu apstrādi un/vai iebilst pret to apstrādi;
 • saņemt jūsu personiskos datus, kurus esat sniedzis Kompānijai strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un pārsūtīt šos datus citam datu kontrolierim vai pieprasīt, lai Kompānija pārsūtītu šos personiskos datus tieši citam datu kontrolierim, ja tas ir tehniski iespējams (datu pārneses tiesības).

Kompānija neveic jūsu personīgo datu profilēšanu, kam var būt juridiskas sekas vai būtiska ietekme uz jums, bet, piešķirot individuālos mārketinga piedāvājumus un tirgus pētījumus, jūs varat tikt attiecināti uz attiecīgo klientu kategoriju. Jums ir tiesības panākt operatora līdzdalību, izteikt savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

Ja esat piekritis saņemt mārketinga materiālus, varat vēlāk atteikties no adresātu saraksta.
Jums ir tiesības jebkurā laikā aizliegt Kompānijai sazināties ar jums mārketinga vai pētījumu nolūkos.
Ja vēlaties izmantot savas tiesības, varat sazināties ar Kompāniju, sūtot e-pasta vēstuli uz [email protected] vai Atbildīgo par personas datu aizsardzību, uz e-pastu [email protected]. Ņemiet vērā, ka, īstenojot savas tiesības, jums ir jāapstiprina sava identitāte. Tāpēc, ja vēlaties iesniegt pieprasījumu Kompānijā, jums jāapstiprina sava identitāte likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā, ar identificēšanas elektroniskos saziņas līdzekļos rīku palīdzību.

Kompānija bez maksas sniegs jums pieprasīto informāciju viena mēneša laikā, bet, ja jūsu iesniegtie pieprasījumi nav pamatoti vai nesamērīgi, jo īpaši to atkārtota satura dēļ, Kompānijai ir tiesības pieprasīt saprātīgu samaksu, ņemot vērā administratīvos izdevumus par informācijas vai paziņojumu sniegšanu vai darbībām, ko saņēmāt, vai atteikties veikt darbības saskaņā ar pieprasījumu.

Ja uzskatāt, ka Kompānija nepareizi apstrādā jūsu personiskos datus vai nepareizi realizē vai nerealizē jūsu tiesības, jums vispirms jāsazinās ar Kompāniju; Kompānija ir gatava sadarboties ar jums, lai risinātu jebkādas problēmas. Ja neesat apmierināts ar Kompānijas atbildi, jums ir tiesības iesniegt sūdzību valsts uzraudzības iestādei.

 

5. Kādi ir jūsu pienākumi un atbildība?

Izmantojot factris pakalpojumus, jūs uzņematies pilnu atbildību par jūsu sniegto datu pareizību un precizitāti. Sniedzot personas datus (piemēram, aizpildot pieteikuma formu), jūs uzņematies pilnu atbildību par savu personas datu sniegšanas likumību.

Ja mainīsit personas datus vai citu saistīto informāciju, ko esat sniedzis, jums tie ir jāatjaunina.

Ja apkopoti nepareizi dati, mums ir tiesības ierobežot/pārtraukt pakalpojumu sniegšanu.

 

6. Kā Kompānija rūpējas par jūsu personīgo datu drošību?

Uzņēmums izmanto atbilstošus personīgo datu aizsardzības organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, bojājumiem, izmaiņām un jebkādām citām prettiesiskām darbībām. Šie pasākumi ir atlasīti, ņemot vērā jūsu tiesības un brīvības kā datu subjektam. Šajā gadījumā Kompānija nodrošina stingru piekļuves kontroli apstrādājamiem personas datiem, piešķirot piekļuvi tikai tiem Kompānijas darbiniekiem, kuriem personas dati ir nepieciešami to darba veikšanai, un izseko, kā tiek izmantota piešķirtā piekļuve. Uzņēmums aizsargā piekļuvi personiskajiem datiem, izmantojot atbilstoša līmeņa paroles, un noslēdz konfidencialitātes līgumus ar personām, kurām ir piekļuve jūsu personiskajiem datiem.

Turklāt Kompānija izmanto drošu mākoņarhitektūru, kas nozīmē, ka mums nav serveru. Piekļuve mūsu dažādām datu bāzēm (piemēram, programmatūras izstrādei vai reģistrēšanai) tiek piešķirta tikai mūsu tehniskajam direktoram un izstrādātāju komandai. Konkrēti uzdevumi tiek likti tikai pirms noteiktām nodaļām; piemēram, informācija, kas apkopota, izmantojot sīkfailus, ir pieejama tikai mārketinga daļai. Turklāt pēc iespējas Kompānija izmanto personas datu pseidonīmizāciju un cieto disku šifrēšanu, kas notiek visā Kompānijā. Uzņēmums nodrošina arī tiešsaistes drošību, piemēram, mūsu tīmekļa vietnē ir SSL – drošības sertifikāts. Pastāv paroļu politika, kas aizsargā datus un datorus no nepiederošas iejaukšanās, kā arī veic regulāras pārbaudes un saglabā dublējumus, lai nodrošinātu iespēju datus atjaunot. Visbeidzot, mēs saglabājam savas politikas un darbības kopsavilkumus attiecībā uz konfidencialitāti un datiem.

Kompānijas darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir iepazīstināti ar personas datu aizsardzības prasībām un nodrošina apstrādājamo personas datu konfidencialitāti.

 

7. Mūsu darbība sociālo tīklu vietnēs

Tīmekļa vietnē ir atsauces uz Kompānijas kontiem sociālajos tīklos. Sociālā tīkla tīmekļa vietne (un atbilstošais datu kontrolieris) kontrolē visu informāciju, ko sniedzat mums, izmantojot sociālo tīklu (ieskaitot ziņojumus, lietojumu “Patīk” un “Sekot”, kā arī citas saziņas formas). Tīmekļa vietnē ir atsauces uz mūsu kontiem sociālajos tīklos. Pašlaik mums ir šādi konti:

Mēs iesakām iepazīties ar trešo personu paziņojumu par konfidencialitāti un tieši sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja jums ir kādi jautājumi par to, kā viņi izmanto jūsu personiskos datus.

 

8. Tiesības iesniegt sūdzību

Ja uzskatāt, ka jūsu konfidencialitātes tiesības ir pārkāptas, varat sazināties ar e-pasta starpniecību, sūtot e-vēstui uz [email protected]. Varat arī iesniegt sūdzību Datu valsts inespekcijā vai vērsties tiesā.

 

9. Kur vērsties, ja rodas jautājumi?

Ja rodas jautājumi, varat sazināties ar Kompāniju.

 

9.1 Kā ar mums sazināties

Ja jums ir kādi jautājumi par Kompānijas konfidencialitātes politiku, par jūsu datiem, kurus mēs glabājam, vai vēlaties izmantot vienu no savām tiesībām uz datu aizsardzību, variet droši vērsties pie mums.

Rakstiet uz e-pastu: [email protected]
Zvaniet mums: +371 25209450
Vai rakstiet vēstuli uz adresi: Factris LV1
Tirgoņu iela 8
LV-1050 Rīga
Latvija

Vai varat uzrakstīt e-vēstuli mūsu Atbildīgajam par personu datu aizsardzību: [email protected]

 

9.2. Kā sazināties ar attiecīgo institūciju

Ja vēlaties iesniegt sūdzību vai uzskatāt, ka Kompānija neatrisina jūsu problēmu, varat griezties Datu valsts inspekcijā (DVI):
Tālrunis: +371 67223131
E-pasta adrese: [email protected]
Adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050

Sazinieties ar Factris Datu inspekcijas pārstāvi

Jūsu jautājums par datu aizsardzību un privātumu:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.