factris invoice financing factoring

Visi jūsu jautājumi vienuviet

Lai labāk izprastu, kas ir faktorings un kā kopā ar Factris jūs varat koncentrēties uz sava uzņēmuma izaugsmi, izmantojiet zemāk norādītās saites, lai ātri un ērti nokļūtu pie jums interesējošās atbildes.

Kas ir faktorings?

Faktorings ir bezķīlas apgrozāmo līdzekļu finansējums, pamatojoties uz faktiski notikušu darījumu – uz jūsu izrakstīta un apstiprināta pēcapmaksas rēķina, kuru mēs finansējam.

Finansējot rēķinus, jūs iegūstat tūlītējus apgrozāmos līdzekļus jeb savu pēcapmaksas rēķinu apmaksu vienas dienas laikā. Jums nav jāgaida 15-120 dienas, kamēr jūsu klienti apmaksās rēķinus, un mēs uzņemamies rēķina apmaksas kontroli, uzraudzību un parāda piedziņu, ja tāda rodas.

Jūsu rēķini – mūsu finansējums. Tā vietā, lai gaidītu savu naudu, saņemiet apgrozāmos līdzekļus uzreiz un koncentrējaties uz sava uzņēmuma attītību.

Kā tas strādā?

Rēķinu faktorizēšana pamatā notiek šādi:
1. Jūs nododat preci vai sniedzat pakalpojumu klientam , izrakstot pēcapmaksas rēķinu;
2. Jūs iesniedzat izrakstīto (un vēl neapmaksāto) rēķinu kopijas Factris, izmantojot savu Factris kontu mūsu faktoringa platformā;
3. Mēs izmaksājam avansa maksājumu jums par katru apstiprināto rēķinu līdz 90% apmērā no rēķina summas;
4. Klients, kurš saņēma preci vai pakalpojumu, veic rēķina apmaksu uz mūsu kontu;
5. Mēs jums izmaksājam atlikušos 10% no rēķina summas, ieturot nelielu maksu par faktoringa pakalpojuma izmantošanu.

Ar ko faktorings atšķiras no tradicionālā aizdevuma?

Faktorings ir elastīgs ārējās finanšēšanas risinājums, kas attīstās līdz ar jums un nodrošina to, ka jums ir vienmēr pieejami apgrozāmie līdzekļi un nepārtraukta naudas plūsma jūsu uzņēmuma attīstībai. Savukārt, aizdevums parasti nav tik elastīgs un dažkārt tiek lietots ilgtermiņā (virs 1 gadam) ar neizdevīgiem nosacījumiem un ķīlu. Bieži vien jūs varat izmantot aizdevumu un maksāt procentus, pat ja jūs neizmantojat visu summu. No grāmatvedības viedokļa aizdevums nozīmē, ka jums ir saistības ar aizdevēju, tikmēr faktorings ir ārpusbilances, un turpmākā atbildība gulstas uz mūsu pleciem.

Kādi ir nosacījumi, lai es varētu pieteikties finansējumam?

Ja jūs esat B2B uzņēmums, kurš sniedz produktus vai pakalpojumus citiem uzņēmumiem;
Jūsu izrakstītie rēķini nav ieķīlāti vai finansēti citā kompānijā;
Jūsu uzņēmums darbojas vismaz 6 mēnešus;
Jūsu uzņēmuma gada apgrozījums ir vismaz 50 000 EUR,
Jūs atbilstat mūsu finansēšanas kritērijiem.

Kādi ir nosacījumi maniem klientiem (debitoriem)?

Galvenais nosacījums – Jūsu klienta gada apgrozījumam ir jābūt vismaz 1 miljons EUR.

Kāda informācija ir nepieciešama, lai pieteiktos finansējumam?

Aizpildot pieteikuma formu jums ir jānorāda vispārīga informācija par savu un klienta uzņēmumu, jānorāda rēķini, kurus vēlaties finansēt, jāiesniedz finanšu pārskats, kas ietver jaunāko bilanci, peļņu/zaudējumu atskaiti, bankas konta izrakstu, debitoru un kreditoru atskaiti no grāmatvedības sistēmas, un juridiskās personas pārstāvja dati.

Kāpēc ir vajadzīga mana finanšu informācija?

Jūsu uzņēmuma un klientu finanšu informācija ir nepieciešama, lai mēs varētu izvērtēt jūsu atbilstību apgrozāmo līdzekļu finansējuma nosacījumiem.

Kāda veida rēķinus es varu iesniegt?

Jūs varat iesniegt pēcapmaksas rēķinus, kas ir izrakstīti citiem uzņēmumiem (jūsu klientiem) par sniegtajām precēm un pakalpojumiem, kuri ir atzīti par piegādātiem, ar pēcapmaksas termiņu 15 – 120 dienas.

Vai ir iespējams finansēt rēķinus, kas ir izrakstīti privātpersonām?

Rēķinu faktorizēšana ir pieejama tikai tiem pēcapmaksas rēķiniem, kurus jūs izrakstāt citiem uzņēmumiem.

Vai rēķinu finansējums ir pieejams, ja klienti ir ārzemēs?

Jūs varat finansēt rēķinus par darījumiem gan iekšzemē, gan eksportā. Tas nozīmē, ka rēķinu finansēšana ir pieejama arī par precēm un pakalpojumiem, kurus sniedzat ārzemju klientiem.

Kāda informācija ir nepieciešama, lai finansētu rēķinu?

Piesakot rēķina finansējumu, norādiet: uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, debitora nosaukumu, debitora reģistrācijas numuru, rēķinus, kurus vēlaties finansēt un nepieciešamo finansējuma limitu. Tālāk mēs pārbaudām iesniegto informāciju un pieprasīsim papildus informāciju, ja tā būs nepieciešama.

Vai man nepieciešams finansēt visus rēķinus?

Jūs varat faktorizēt visus vai arī daļu no izrakstītajiem rēķiniem.

Cik lielu daļu es saņemšu no saviem rēķiniem?

Mēs piešķiram finansējumu par katru rēķinu 100% apmērā, atskaitot mūsu komisijas maksu, kad darījums ir pilnīnā noslēgts un debitors (klients) ir veicis pilnu rēķina apmaksu.

Tas nozīmē, ka vispirms tiek piešķirts rēķina finansējums līdz 90% apmērā no rēķina summas. Pēc tam, kad klients veic rēķina apmaksu, atlikušie 10% no rēķina summas tiek ieskaitīti jūsu kontā, no tiem ieturot maksu par faktoringa pakalpojuma izmantošanu.

Kāds ir maksimāli pieejaimais limits?

Mēs piedāvājam līdz 5 miljoniem EUR finansējumu, atkarībā no Jūsu vajadzībām.

Vai mani klienti tiks informēti?

Pašlaik mēs nenodrošinam slēptā faktoringa pakalpojumu, tādēļ jūsu klients var tikt informēts un varēs redzēt mūsu maksājuma informāciju rēķinā.

Kas notiek, ja mani klienti nemaksā?

Ja ir radusies situācija, kad klients nav apmaksājis rēķinu, mēs kopā ar jums cenšamies radušos situāciju atrisināt miermīlīgā veidā. Ja tas neizdodas un klients 90 dienu laikā pēc apmaksas termiņa iestāšanās neapmaksā rēķinu, mēs iesniedzam apdrošināšanas atlīdzības gadījuma pieteikumu un apdrošināšanas kompānija uzsāk parāda piedziņas procesu pret jūsu klientu. Atgūstot zaudētos līdzekļus no apdrošinātāja, jūs nezaudēsiet par rēķinu saņemtos līdzekļus no Factris.

Kā notiek pieteikuma izskatīšanas process?

Sākumā jūs izveidojat savu kontu šeit. Pēc konta izveides jūs aizpildat tiešsaistes pieteikuma formu. Pieteikuma formā norādiet visu nepieciešamo informāciju par uzņēmumu, gada ieņēmumus, nepieciešamo faktorizējamās summas apjomu, rēķinu vidējo summu un termiņu. Saņemot aizpildītu pieteikuma formu, mēs sagatavojam finansējuma piedāvājumu.

Ja mūsu piedāvājums jūs apmierinās, jums tiks piešķirts perosnīgais konta pārvaldītājs – finanšu eksperts, kurš strādās ar jums un organizēs tālāku sadarbību.

Cik ilgā laikā tiek apstrādāts pieteikums?

Pietiekuma apstrāde aizņem vienu dienu no brīža, kad esam saņēmuši visus nepieciešamos dokumentus.

Cik ilgs laiks nepieciešams, lai es saņemtu izmaksu uz savu bankas kontu?

Rēķinu finansējums tiek piešķirts vienas dienas laikā.

Man ir bijis kredīta atteikums bankā. Vai es varu saņemt finansējumu no Factris?

Jā! Mēs esam šeit, lai palīdzētu uzņēmumiem gūt atspērienu to izaugsmei, atbrīvojot iesaldētos apgrozāmos līdzekļus. Banku un ārpusbilances finansējuma nosacījumi ir atšķirīgi. Mēs esam elastīgi savos kritērijos un pielāgojamies dažādu lielumu un nozaru uzņēmumu vajadzībām.

Ar ko Factris atšķiras no citiem faktoringa uzņēmumiem?

Mēs lietas darām citādi. Mūsu misija ir atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus to izaugsmes ceļā visā Eiropas Savienībā, piedāvājot efektīvu apgrozāmo līdzekļu finansējumu, zemas pakalpojuma izmaksas, finanšu tehnoloģijas un pieredzējušu finanšu eskpertu palīdzību.

Mēs sakām “Jā””, tur kur citi saka “Nē”.

Cik izmaksā Factris?

Mūsu zemākā komisijas maksa ir 0.5% no rēķina vērtības.

Kad es varu saņemt pieejas Factris profilam?

Piekļuvi savam Factris profilam jūs saņemat uzreiz pēc veiksmīgas reģistrācijas šeit.

Cenrādis

Maksa par faktoringa pakalpojumiem un operācijām (spēkā no 06.03.2023.)

Cena € bez PVN
Gada līguma maksa Saskaņā ar vienošanos
Faktoringa limita palielināšanas maksa Saskaņā ar vienošanos
Ikgadējā klienta limita noteikšanas maksa

50 € Baltijas valstīs reģistrētiem pircējam

70 € citās valstīs reģistrētiem pircējam

Maksa par rēķinu pārsūtīšanu (pēc klienta pieprasījuma) 10 €
Papildu dokumentu (t.sk. trīspusējo un divpusējo līgumu) sagatavošana, jauna pircēja iekļaušanas administrēšana 30 €
Klientu papildu pieprasījumu izpilde/netipisku atskaišu sagatavošana 25 €
*pārskatu sagatavošana 3 dienu laikā
Steidzams naudas pārskaitījums 35 € uz EEZ valstīm
70 € uz citām valstīm

Administrēšanas maksas lietotājiem, kas neizmanto platformu

*Maksu sāk piemērot pēc 15 kalendārajām dienām no brīža, kad nosūtīts līgums par piekļuves nodrošināšanu platformai

30 € par īpašo nosacījumu sagatavošanu

50 € par rēķina finansēšanas līguma un/vai tā papildinājumu maiņu

3 € par viena rēķina administrēšanu

Kredīta atmaksas grafika maiņas maksa 0,5% no kredīta summas
Izziņa par atteikumu finansēt saimniecisko vienību 150 €

Svarīgākais ir jūsu biznesa stāsts

Virziet savu uzņēmumu izaugsmei un izstāstiet savu stāstu kopā ar Factris

This site is registered on wpml.org as a development site.