factris invoice financing factoring

Kā attīstīt un virzīt uzņēmumu mainīgos tirgus apstākļos, kad šķietami vienīgā iespēja ir aizdevums un kredīts uzņēmumam?

Uzņēmuma izaugsme ir aktuāls jautājums jeburā uzņēmējdarbības posmā. Ne velti pastāv teiciens – kas nemainās, tas aiziet mūžībā. Nemitīga attīstība un pielāgošanās mainīgajiem tirgus apstākļiem ir viens no galvenajiem veiksmīga uzņēmuma nosacījumiem mūsdienās.

Latvijas uzņēmēji, salīdzinoši ar citām valstīm, par pirmo iespēju avotu min kredītus, aizdevumus un dažādus līzingus uzņēmumiem. Taču, vai attīstīt uzņēmumu ar kredītsaistībām ir pareizā izvēle?

Uzņēmuma izaugsme nevienādojas ar aizdevumu vai kredītlīniju

Domājot par uzņēmuma izaugsmi, uzņēmējam to nevajadzētu tūlītēji asociēt ar aizdevuma pieteikumu sava uzņēmuma ideju pilnveidošanai. Tā vietā, virzoties attīstībai, ir jāpievēršas uzņēmuma iekšēju procesu pārplānošanai un inovācijai. Šie procesi var nest pienesumu un izaugsmes iespējas ilgtermiņā. Savukārt, arī procesu pilnveidei nereti ir nepieciešami apgrozāmie līdzekļi.

Aizdevumu un kredītlīniju ieguvumi:

 • Piemērots pamatlīdzekļu iegādei;
 • Palīdz finansēt ilgtermiņa projektus;
 • Kredītlīnija neierobež naudas izlietošanas mērķi;
 • Grafika dēļ var paredzēt reālās kredīta izmaksas;
 • Kredītlīnija ļauj maksāt mazāk procentus, ja tiek izmantota mazāk

Aizdevumu un kredītlīniju zaudējumi un sliktā puse:

 • Banku kredīts krīzes laikā ir grūti iegūstams vai pat nepieejams lielai daļai MVU;
 • Gandrīz vienmēr tiek piesaistīts EURIBOR rādītājs. Tiklīdz tas ir pozitīvs, tiek uzstādīti papildus procenti pie pamatprocentu likmes;
 • Bieži vien jāsniedz personīgs galvojums;
 • Bieži vien vajadzīga ķīla, piem., nekustamais īpašums;
 • Stingri un neizdevīgi nosacījumi, būtiski ierobežojumi;
 • Var tikt piemērotas ļoti lielas procentu likmes;
 • Garš pieteikuma izskatīšanas periods;
 • Kredītlīnijas procentu likme jāmaksā arī par pamatsummas rezervāciju.

Uzņēmuma izaugsme sākas uzņēmuma iekšienē

Uzņēmuma izaugsme vienmēr sākas ar ideju vai mērķi. Ar jaunām idejām parasti rodas nepieciešamība pēc papildus līdzekļiem. Kur tos meklēt?

Vispirms, ir jāvieš padziļināts ieskats uzņēmuma pašreizējā darbībā un procesos. Jāveic atbilstoša finanšu optimizācija, procesu inovēšana, pārdošanas stratēģijas pārveide, jaunu klientu piesaiste.

Pērn, mūsu rīkotajā dažādu mazo un vidējo uzņēmumu aptaujā, uzņēmums SIA “Milzu!” atzīst, ka galvenais uzņēmuma izaugsmes sākums ir meklējams uzņēmuma iekšienē – sākot ar ideju, pārplānošanu un inovācijām.

“Krīzes laikā galvenais ir saredzēt iespējas un rīkoties. Globālajā ekonomikā „Milzu!” ir ļoti mazs uzņēmums. Ja esi mazs un veikls, un pareizi nopozicionējies, tad vari arī iegūt.”

Kā vienu no galvenajām izaugsmes iespējām uzņēmēji uzskata iziešanu eksportā.

“Nevajag strādāt tikai uz vietējo tirgu, obligāti ir jāstrādā uz eksportu. Eksports vienmēr izglābs, jo būs pieprasījums,” uzsver V.Dārznieks, Arbo Window vadītājs.

Visbeidzot, kad uzņēmums ir veicis atbilstošas darbības iekšienē un jautājums par papildus apgrozāmo kapitālu uzņēmuma izaugsmei ir joprojām aktuāls, ir vērts apskatīt dažādas alternatīvā finansējuma iespējas.

Apgrozāmie līdzekļi un uzņēmuma izaugsme – mūžīgā dilemma ar kuru saskaras daudzi Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi.

Kā uzsver Factris Latvija izpilddirektors Kaspars Barons, krīze bieži ir laiks, kad apgrozāmie līdzekļi pietrūkst visvairāk un uzņēmumu vienmērīga darbība var apstāties. Šajā situācijā atkarībā no uzņēmuma vajadzībām un darbības principiem var izvēlēties dažādas apgrozāmo līdzekļu piesaistes iespējas. To vidū ir gan faktorings, kas bez ķīlas ļauj saņemt tūlītēju finansējumu pret uzņēmuma izrakstītajiem rēķiniem, gan tirdzniecības finansējums, overdrafts un citi.

Starp visiem alternatīvā finansējuma veidiem, dažādās uzņēmējdarbības stadijās uzņēmuma izaugsmei var būt piemēroti:

Biznesa enģeļi

Privātpersonas, kuras iegulda agrīnā uzņēmējdarbības stadijā, pretī saņemdami uzņēmuma kapitāldaļas. Parasti atšķiras ar to, ka iegulda mazākas naudas summas, ātri pieņem savus ieguldījumu lēmumus un reti pieprasa vadošu pozīciju. Ērts jaunuzņēmumiem, kam nav nepieciešami lieli ieguldījumi un kas vēlas saglabāt lielāku kontroli pār uzņēmējdarbību.

Investori

Privātās vai juridiskās personas, kuras var izsniegt aizdevumus ar izdevīgiem nosacījumiem un summām, kas ir lielākas par finanšu iestāžu piedāvāto. Vai iegulda uzņēmuma kapitālā pret uzņēmuma īpašumtiesībām ar domu daļām, kuras vēlāk var pārdot ar peļņu.

Riska kapitāls

Riska kapitāls ir nauda, kas paredzēta, lai palīdzētu izveidot jaunus uzņēmumus, kuriem ir straujas izaugsmes potenciāls, taču vienlaikus pastāv arī liels risks. Uzņēmēji bieži vēršas riska kapitāla fondos, jo riska dēļ tradicionālie finansējuma veidi viņiem nav pieejami. Riska kapitālu var saņemt jebkurā uzņēmējdarbības attīstības stadijā.

Tirdzniecības finansējums

 • Akreditīvs
  Kad uzņēmums vēl labi nepazīst savu uzņēmējdarbības partneri vai pastāv šaubas par klienta maksātspēju, bet uzņēmums vēlas būt pārliecināts par preču piegādi vai apmaksu. Tad pēc preču vai pakalpojumu tirgotāja lūguma banka piešķir dokumentāru akreditīvu, ar kuru apņemas samaksāt tirgotājam par nosūtītajām precēm, veiktajiem darbiem vai sniegtajiem pakalpojumiem. Taču tirgotājs – iesniegt bankai nosacījumiem un termiņiem atbilstošus dokumentus.
 • Dokumentārais inkaso
  Starptautiskās tirdzniecības norēķinu veids, kas ļauj tirgotājam saglabāt kontroli pār precēm tikmēr, kamēr pircējs veic maksājumu (vai kamēr tiek pieņemta rakstveida apņemšanās samaksāt nākotnē). Tirgotājs ir pārliecināts, ka preces pircēja īpašumā tiks nodotas tikai pēc apmaksas veikšanas, bet pircējam nebūs jāveic priekšapmaksa par precēm.
 • Garantija
  Lai pārliecinātu biznesa partneri vai iepirkuma konkursa izsludinātāju, ka uzņēmums pildīs savas saistības, ir ērti piedāvāt bankas garantiju. Banka, kas to piešķir, apņemas samaksāt garantijā norādīto naudas summu, ja uzņēmums nepienācīgi pilda savas saistības.

Faktorings

Faktorings ir alternatīvs finanšu risinājums un apgrozāmo lidzekļu finansējuma veids uzņēmuma izaugsmei, kura pamatā ir uzņēmuma izrakstīto pēcapmaksas rēķinu finansēšana. Tas ir ārpusbilances, bezķīlas finansējuma veids ar kura palīdzību uzņēmums var iegūt apgorzāmo kapitālu par saviem izrakstītajiem rēķiniem vienas dienas laikā.

Factris piedāvātais faktorings ir īpaši piemērots uzņēmējiem. Tas ne tikai finansē izrakstītos rēķinus vienas dienas laikā, bet nodrošina arī darījumu apdrošināšanu. Tas nozīmē, ka atbildība gultas uz Factris pleciem.

Ko faktorings nozīmē uzņēmējam?

 • Nepārtraukta biznesa darbība mainīgos tirgus apstākļos;
 • Iespēja koncentrēties uz biznesa attīstību un paplašināšanos;
 • Neparedzētu iemeslu dēļ nekad nepaliksiet bez ienākumiem – darījumu apdrošināšana;
 • Vienmēr pieejams apgrozāmais kapitāls visām uzņēmuma iecerēm un mērķiem.

Uzņēmuma izaugsme vienmēr būs viens no aktuālākajiem jautājumiem jebkurā uzņēmējdarbības posmā. Svarīgi uzņēmuma attīstībai ir piemeklēt parezu pieeju un atspēriena punktu. Aicinām katru Latvijas uzņēmēju nevienādot uzņēmuma izaugsmi ar liekām kredītsaistībām, kas var kaitēt uzņēmumam nākotnē.

Svarīgākais ir jūsu biznesa stāsts

Virziet savu uzņēmumu izaugsmei un izstāstiet savu stāstu kopā ar Factris

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.