factris invoice financing factoring

Solvabiliteitsratio

Wat is solvabiliteitsratio?

Een solvabiliteitsratio is een financiële ratio die de solvabiliteit van een bedrijf meet, dat wil zeggen de mate waarin het bedrijf in staat is om aan zijn financiële verplichtingen op lange termijn te voldoen. De solvabiliteitsratio wordt berekend als de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van een bedrijf. Het geeft aan in hoeverre het bedrijf zijn schulden kan afbetalen met behulp van zijn eigen vermogen, zoals reserves en ingehouden winsten. Een hogere solvabiliteitsratio geeft aan dat een bedrijf voldoende financiële middelen heeft om zijn schulden op lange termijn af te betalen en dat het financieel gezond en stabiel is. Een lagere solvabiliteitsratio kan wijzen op financiële risico’s en een hogere kans op faillissement. De solvabiliteitsratio wordt vaak gebruikt door investeerders, crediteuren en andere belanghebbenden om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.