factris invoice financing factoring

Insolventie is een juridische term die wordt gebruikt om te beschrijven wanneer een persoon of organisatie niet in staat is om haar financiële verplichtingen na te komen. Dit kan gebeuren als een persoon of organisatie niet genoeg geld heeft om haar schulden te betalen of als de inkomsten van een persoon of organisatie niet toereikend zijn om haar uitgaven te dekken. Insolventie kan ook ontstaan als een persoon of organisatie niet in staat is om haar activa te verkopen om haar schulden te betalen.

Welke soorten insolventie zijn er?

Er zijn drie wetten voor insolventie: faillissement, surseance van betaling en wet schuldsanering voor personen. Bedrijven met betalingsproblemen en openstaande schulden kunnen aanvragen voor faillissement of surseance van betaling. Surseance is verleend door de rechter en geeft bedrijven de ruimte om orde op zaken te stellen en faillissement te voorkomen. Vaak door middel van een akkoord met schuldeisers. Als de problemen te groot zijn, wordt het bedrijf failliet verklaard.

Faillissement door insolventie

In Nederland kan insolventie leiden tot de verklaring van faillissement van een schuldenaar, op verzoek van een schuldeiser, mits er meer dan één andere schuldeiser is. Dit heet een steunvordering. Zowel bedrijven als privé-personen kunnen failliet worden verklaard. Een privé-persoon kan om omzetting in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) vragen voor een schone lei. Bedrijven kunnen soms kiezen om zelf aangifte te doen van faillissement om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Surseance van betaling is een alternatieve oplossing voor faillissement, maar leidt soms toch tot faillissement. Na faillissement kan een bedrijf proberen door te gaan met onderdelen en het personeel, dit heet een doorstart. Werknemers hebben bij een bedrijfsfaillissement recht op een faillissementsuitkering en de rechtbank benoemt een curator om het faillissement af te handelen.

De WSNP biedt personen met schuldproblemen een schone lei na het volgen van een strenge regeling gedurende 3 jaar. Voordat iemand toegelaten wordt tot de WSNP, moet er eerst geprobeerd worden een minnelijke regeling te vinden. Als dit mislukt, is een dwangakkoord een alternatieve oplossing. De toelating tot schuldhulpverlening is in Nederland de laatste jaren moeilijker geworden door extra eisen van gemeenten, waardoor het aantal toegelaten personen afneemt. Als de gemeente schuldhulp weigert, kan de schuldenaar bezwaar maken.

Insolventie voorkomen

Insolventie kan worden voorkomen door:

  • Regelmatig financieel management: Bewaak uw inkomsten en uitgaven, houd uw boekhouding bij en bewaak uw schulden.
  • Proactieve planning: Voorspel eventuele financiële problemen en maak plannen om ze op te lossen voordat ze groter worden.
  • Verbetering van de liquiditeit: Zoek manieren om uw cashflow te verbeteren, bijvoorbeeld door de verkoop van niet-essentiële activa of door nieuwe bronnen van financiering te vinden. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door debiteurenbeheer uit te besteden of te kiezen voor factoring.
  • Samenwerking met schuldeisers: Houd regelmatig overleg met schuldeisers en werk samen om een oplossing te vinden.
  • Overweging van insolventiebehandeling: Als financiële problemen onvermijdelijk zijn, overweeg dan op tijd de beschikbare opties voor insolventiebehandeling, zoals surseance van betaling of faillissement.

Focus op de groei van uw bedrijf

Zet uw onbetaalde facturen om in werkkapitaal

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.