factris invoice financing factoring

Verkeert uw bedrijf in een gunstige financiële positie? Dit is uiteraard van groot belang, met name bij het aanvragen van zakelijke financiering, waar deze vraag een essentiële rol speelt. Wanneer u als ondernemer zo’n financiering aanvraagt, zal de financiële status van uw bedrijf grondig worden geanalyseerd. Een methode om deze financiële gezondheid te meten, is de berekening van de solvabiliteit. Maar wat houdt solvabiliteit precies in, waarom is het zo relevant en hoe voert u een dergelijke berekening uit? In deze tekst behandelen we deze onderwerpen.

Wat is solvabiliteit?

Kort gezegd, is solvabiliteit de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen van een bedrijf. Eigen vermogen wordt berekend door de schulden (passiva) af te trekken van de activa (bezittingen). Vreemd vermogen betreft de financiële middelen die u hebt geleend van externe partijen, zoals een bank of een financier.

Het belang van solvabiliteit

Het is om diverse redenen cruciaal om op de hoogte te zijn van de solvabiliteit van uw bedrijf. In de eerste plaats geeft het aan hoe financieel gezond uw bedrijf is. Een hogere solvabiliteit duidt op een gunstige financiële situatie. Dit is niet enkel geruststellend voor uzelf, maar ook voor andere belanghebbenden. Een gezonde solvabiliteit biedt zakenpartners meer vertrouwen in de mogelijkheid om op een solide en stabiele wijze met uw bedrijf samen te werken. Bovendien komt een gezonde solvabiliteit goed van pas wanneer u financiering wenst aan te vragen bij een bank, aangezien een hogere solvabiliteit minder risico voor de financier met zich meebrengt.

Het berekenen van solvabiliteit

Nu we begrijpen wat solvabiliteit inhoudt en waarom het van belang is, is het tijd om te leren hoe u deze berekent. Zoals eerder vermeld, is solvabiliteit de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen van een bedrijf. De formule voor de berekening van de solvabiliteit luidt als volgt:

Solvabiliteit = (eigen vermogen / totaal vermogen) x 100%

Stel dat uw eigen vermogen bijvoorbeeld 50.000 euro bedraagt en het totale vermogen van uw bedrijf 150.000 euro is. Dit betekent dat de solvabiliteit van uw bedrijf 33% bedraagt.

Hoe verbetert u de solvabiliteit?

Is de solvabiliteit van uw onderneming voor verbetering vatbaar? Gelukkig zijn er diverse strategieën om dit te bewerkstelligen. Aangezien solvabiliteit gebaseerd is op vreemd vermogen en eigen vermogen, kunt u ofwel het vreemd vermogen verminderen of het eigen vermogen verhogen. Hier zijn enkele praktische stappen om de solvabiliteit te verhogen:

Maximaliseer uw winst

Door uw winst te vergroten, verhoogt u het eigen vermogen. Het verhogen van de winst kan uitdagend lijken, maar er zijn concrete maatregelen die u kunt treffen om op korte termijn winststijging te realiseren. Kritisch kijken naar kosten, abonnementen, vaste lasten en andere uitgaven biedt mogelijkheden tot besparing en uiteindelijk meer winst.

Minimaliseer uw werkkapitaal

Werkkapitaal vertegenwoordigt de financiële middelen die nodig zijn voor de dagelijkse financiële verplichtingen. Een overschot aan werkkapitaal is echter evenmin wenselijk, omdat het vastzit en niet gebruikt kan worden. Het verminderen van uw werkkapitaal, waarbij u denkt aan voorraden, materialen en uitstaande facturen, kan een positief effect hebben op de solvabiliteit.

Optimaliseer uw voorraad

Een andere mogelijkheid om de solvabiliteit te verbeteren, sluit aan op het optimaliseren van het werkkapitaal. Aangezien uw bedrijfsvoorraad onderdeel is van het werkkapitaal, is het belangrijk ervoor te zorgen dat deze altijd in balans is. Als u regelmatig met aanzienlijke hoeveelheden ongebruikte voorraad zit, kan het verstandig zijn om met een kleinere voorraad te werken. Hierdoor zal niet alleen de solvabiliteit toenemen, maar ook het werkkapitaal optimaler benut worden.

Beheer van debiteuren

Bij het verbeteren van de solvabiliteit is het tevens van belang om uw debiteurenbeheer onder de loep te nemen. Een efficiënt debiteurenbeheer draagt bij aan tijdige betaling van facturen. Dit speelt een cruciale rol bij het verhogen van de solvabiliteit, aangezien snellere betaling van facturen leidt tot een snellere afname van het vreemd vermogen. Het biedt echter geen garantie dat facturen daadwerkelijk eerder betaald worden.

Verbetering van solvabiliteit via factoring

Merk u desondanks dat betalingen van openstaande facturen lang op zich laten wachten, zelfs na verbeteringen in het debiteurenbeheer? In dat geval biedt factoring door Factris de oplossing waar u naar zoekt. Factoring behelst het verkopen van facturen. In ruil hiervoor ontvangt u binnen 24 uur de volledige waarde van de betreffende factuur van Factris. Hierdoor hoeft u niet langer te wachten op de betaling van uw openstaande facturen en beschikt u snel over het geld waar u recht op heeft. Bovendien neemt Factris niet alleen de factuur over, maar wordt ook het debiteurenbeheer aan Factris uitbesteed. Factris verzorgt de verdere financiële afhandeling met de klant, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over het innen van de factuur.

Focus op de groei van uw bedrijf

Zet uw onbetaalde facturen om in werkkapitaal

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.