factris invoice financing factoring

Een gezond werkkapitaal is voor elk bedrijf van groot belang. Zonder voldoende werkkapitaal kunt u als bedrijf op een gegeven moment niet meer aan uw maandelijkse financiële verplichtingen voldoen. Maar wat is werkkapitaal precies? Waaruit bestaat het werkkapitaal eigenlijk? En hoe berekent u werkkapitaal? In deze blog leggen we het u uit!

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het geld dat u als bedrijf reserveert om de dagelijkse kosten te kunnen betalen. Deze kosten kunnen onder andere bestaan uit het betalen van leveranciers, het aanvullen van voorraden en het uitbetalen van salarissen. Het werkkapitaal wordt gebruikt om deze kosten te dekken. Niet alle kosten die een bedrijf maakt, vallen onder het werkkapitaal. Investeert u in het bedrijf, koopt u nieuwe machines, auto’s of andere bedrijfsmiddelen? Dergelijke kosten worden niet betaald met behulp van het werkkapitaal.

Werkkapitaal berekenen: vlottende activa en vlottende passiva

Nu we weten wat werkkapitaal is, is het tijd om het werkkapitaal te berekenen. Kort gezegd is het werkkapitaal het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. De formule voor het berekenen van het werkkapitaal is dan ook:

Werkkapitaal = vlottende activa – vlottende passiva

Om het werkkapitaal te berekenen, moeten we eerst kort ingaan op de vlottende activa en vlottende passiva. Wat betekenen deze termen eigenlijk?

Wat zijn vlottende activa?

Vlottende activa zijn bezittingen van een bedrijf die slechts voor een bepaalde tijd aanwezig zijn. Voorbeelden van vlottende activa zijn:

  • Voorraad (zowel grondstoffen als eindproducten)
  • Debiteuren (facturen die klanten aan u betalen)
  • Liquide middelen (bankrekeningen en kas)

Wat zijn vlottende passiva?

Vlottende passiva zijn kortlopende schulden van een bedrijf. Dit zijn financiële verplichtingen die binnen een jaar moeten worden voldaan. Voorbeelden van vlottende passiva zijn:

  • Belastingen (bijvoorbeeld btw en vennootschapsbelasting)
  • Crediteuren
  • Rente op leningen
  • Bankkrediet

Hoe berekent u werkkapitaal?

We gaan het werkkapitaal berekenen aan de hand van een voorbeeld. Voordat we dat doen, kijken we nogmaals naar de formule:

Werkkapitaal = vlottende activa – vlottende passiva

Bij het berekenen van het werkkapitaal beginnen we met de vlottende activa. Hierbij kijken we naar wat binnenkort binnenkomt voor verkoop. Zoals eerder genoemd, vallen hieronder de voorraad (bijvoorbeeld €20.000) en debiteuren (€35.000). Door hierbij het bedrag aan liquide middelen (€50.000) op te tellen, krijgen we het bruto werkkapitaal.

Voorraad ter waarde van €20.000

Debiteuren ter waarde van €35.000

Liquide middelen ter waarde van €50.000

——————————————————————— +

= Bruto werkkapitaal van €105.000

Om van het bruto werkkapitaal naar het netto werkkapitaal te gaan, moeten we de vlottende passiva aftrekken. Zoals eerder vermeld, zijn dit belastingen, crediteuren, rente en bankkredieten. In dit voorbeeld bedraagt het totale bedrag aan vlottende passiva €50.000. De berekening voor het netto werkkapitaal ziet er als volgt uit:

Voorraad ter waarde van €20.000

Debiteuren ter waarde van €35.000

Liquide middelen ter waarde van €50.000

——————————————————————— +

Bruto werkkapitaal van €105.000

Vlottende passiva ter waarde van €50.000

——————————————————————— –

Netto werkkapitaal van €55.000

Het werkkapitaal verbeteren met factoring

Heeft u na het berekenen van het werkkapitaal een tekort aan werkkapitaal? Dan zijn er verschillende manieren om uw werkkapitaal te verbeteren. Zoals u in het voorbeeld kunt zien, spelen debiteuren een belangrijke rol bij het werkkapitaal. Helaas moet u vaak lang wachten op betaling van verzonden facturen vanwege de wettelijke betalingstermijn die klanten hebben. Over het algemeen geldt er een betalingstermijn van 30 tot 90 dagen voor facturen. Als klanten te laat betalen, niet betalen of in het ergste geval helemaal niet betalen, kan dit negatieve gevolgen hebben voor uw werkkapitaal. In dergelijke gevallen biedt factoring een oplossing. Maar wat is factoring en hoe werkt het?

Factoring is dé oplossing wanneer u lang moet wachten op betaling van facturen. Het is een alternatieve financieringsmethode waarbij u uw facturen verkoopt aan een factormaatschappij, zoals Factris. De factormaatschappij schiet vervolgens binnen 24 uur het bedrag van de factuur aan u voor. Met factoring bent u niet langer afhankelijk van de betalingstermijn van de klant en heeft u altijd voldoende cashflow om uw werkkapitaal aan te vullen. Maar factoring biedt meer dan alleen financiering. Als u gebruikmaakt van factoring bij Factris, nemen wij ook de financiële afhandeling met de klant voor onze rekening. Wij zorgen ervoor dat het bedrag uiteindelijk wordt geïnd. Factoring is dus niet alleen een zeer effectieve, maar ook een eenvoudige oplossing om uw werkkapitaal te verbeteren.

Wilt u meer weten over factoring en hoe het uw werkkapitaal kan verbeteren? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

 

Focus op de groei van uw bedrijf

Zet uw onbetaalde facturen om in werkkapitaal

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.